วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กระเพาะอาหารคนเราสามารถย่อยอาหารได้ในหลายชั่วโมง

กระเพาะอาหารเป็นไปตามที่เรากิน จิตใจของเราก็ไม่ต่าง กันที่เป็นในสิ่งที่เราอ่าน ไม่มีจิตใจที่แข็งแรงบาร์โหนติดผนัง  และตื่นตัวใดจะสามารถ อยู่ได้โดยปราศจากมิตรภาพจากเพื่อนเกลอที่มีนามว่า เชคเสปียร์ไม่มีข้อสงสัยกับความจริงของคำกล่าวที่ว่า ไม่มิความ จำเป็นต้องศึกษาอื่นใดอีกแล้วสำหรับคนที่ได้อ่านผลงานของ เซคเสปียร์ อย่างต่อเนื่อง ด้วยความเข้าใจ ตังเช่นนักปรัชญา เอเมอร์สัน เขาได้ตุ๋น ความคิดทั้งหลายที่มีในโลกใบนี้ลงเป็นประโยคที่กระกับรวบรัด และ คนอ่านจะเหมือนกับได้เข้าไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งเมื่อได้อ่าน เป็นเรื่องดี ที่เราได้เรียนเหลายส่วนของมัน ด้วยหัวใจของเรา เพื่อที่จะสามารถ นำมันมาประยุกต์ใช้เข้ากับ'ชีวิตประจำ1วัน1ได้สิ่งเหส่านี้จะช่วยเสริมกำลังให้จิตใจแข็งแกร่งขึ้น ความสวย งามของมันจะช่วยยกสภาพของจิตใจขึ้น ให้เห็นความจริงที่ยิ่งใหญ่ จากความคิดที่สุดยอด แล้วมันจะช่วยเติมเต็มหัวใจด้วยแรง ปรารถนาที่จะลงมือทำบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่หนังสือเหล่านี้ควรจะเป็นสหายข้างกายที่ซื่อตรงเคียงดู่อยู่ ตลอดทุกช่วงของชีวิตไม่ว่าภาระจะพัดพาเราไปแห่งหนใดก็ตาม เรา ควรตระหนักว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่ถูกลืมทิ้ง เอาไว้เบื้องหลัง ความคิดของเจ้าแห่งจิตใจที่มีนามว่า เชคเสปียร์...แล้วเราจะไม,รู้จัก กับคำว่า “ชีวิตน่าเบื่อ ไม่มีอะไรให้ทำ’’ อีกต่อไป ท่ามกลางกองหนังสือจำนวนมากเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาเพื่อคนอเมริกัน หนังสือ “ชัยชนะของตะว้นตก” ของ รูเซเฟลท์ เป็น หนึ่งในเล่มที่ดีที่สุด ไม่เพียงแต่เขา1ได้'ใส,บุคลิกกระifรกระเปร'าที่มี ความน่าสนใจทั้งหมดของเขาลงไปในนั้น แต่เพราะเขาได้ให้ภาพที่ซัดเจนของชัยชนะของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ผ้อพยพมอบให้แก่เราไม่มีใครที่อ่านแล้วจะไม่เกิดความรู้สึกตื่นเต้นและซาบซึ้งไปกับความ อันตรายที่คนรุ่นก่อนต้องพบพาน กับสิ่งกล้าหาญที่พวกเขาได้ทำ เครื่องออกกำลังกายลดหน้าท้อง  ด้วยจิตใจที่แข็งกล้า และด้วยความอดทนอย่างสุนัขพันธุบุลด็อก ของพวกเขา การอ่านหนังสือประ๓ทนี้จะเหมือนกับการได้ย้อนกลับไป ในยุคก่อนๆ และได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ร่วมแบ่งปันบรรเทาปัญหาและ ความกระสือรือร้นของพวกเขา คุณผู้อ่านท่านใดที่กำลังตัดสินใจจะ เปิดห้องสมุดเล็กๆ ของตัวเองจะพลาดหนังสือที่เต็มเปียมไปด้วยแรง บันดาลใจเล่มนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดในการเลือกสรรหนังสือให้แก่ตัวเอง เราจะต้องเตรียมใจอยู่ อย่างหนึ่งว่า จงปล่อยให้มันสร้างแรงบันดาลใจ ปล่อยให้มันเป็น ธรรมชาติของมัน ที่เมื่อเราหยิบขึ้นอ่านเมื่อใด เราจะรู้สึกเหมือนว่า ได้ออกเดินทางไปยังโลกภายนอกเพื่อพิชิตชัยบางสิ่งที่ยิงใหญ่!และสิ่งนี้น่าจะเป็นภารกิจหลักของหนังสือที่ยิ่งใหญ่ทั้ง หลาย คือ สร้างแรงบันดาลใจและยกสภาพจิตใจ บุคคลที่ยิ่งใหญ่ของ โลกล้วนแต่เป็นนักอ่านทั้งสิ้น พวกเขาคงไม่สนใจที่จะคิดอ่านถ้ามัน ไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจใดๆ ให้ มีคนเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อ นโปเลียน มหาราช ถูกนำตัวไปยัง เซนต์เฮเลนา เขาได้แนะนำเจ้าหน้าที1นาย หนึ่งว่า “จงอย่าหยุดอ่าน” สิ่งที่มีคุณค่าพอสำหรับช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ส่วน ใหญ่แล้วจะถูกเก็บบันทึกรักษาไว้ในหน้าหนังสือโดยบรรดานักคิดของ ทุกช่วงประวัติศาสตร์และทุกการเคลื่อนไหวทีนำไปส่สิ่งที่ดึกว่าของ ความมนุษยชาติและเทือยกสภาพจิตใจให้อยู่เหนือภาระงานทีทำตรากตรำ และหนักหน่วง บา์โหนติดประตู ทุกความคิดที่สวยงามจะพบได้อยู่ในนั้น และยิ่ง หนังสือดีเท่าไร สิ่งเหล่านี้ก็จะมีบรรจุให้ค้นพบในนั้นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราทำงานในแต่ละวันเส!จเรียบร้อยดีแล้วเลือกดึง หนังสือออกมาจากชั้นลักหนึ่งเล่มแล้วหายตัวไปเข้าไปส่โลกอื่นลักช่วง เวลาหนึ่ง แน่นอนว่าสำหรับบุคคลที่ละเลยการอ่าน พวกเขาก็จะต้อง พลาดวิธีขยายขนาดสมองและจิตใจให้กว้างขึ้นที่ดีที่สุดไปแล้ววิธีหนึ่ง

บาร์โหน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น