วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เมื่อทารกน้อยลืมตาขึ้นก็ได้สร้างความประหลาดใจกับทุกคน

เมื่อทารกน้อยลืมตาขึ้นมาดูโลกนั้น อาจสร้างความ กังวลใจให้กับพ่อแม่มือใหม่ได้ไม่น้อย ด้วยความไม่รูไม่เคย เจอะเจอกับปัญหาในการเลี้ยงดูมาก่อน ด้งนั้นการเตรียมตัวให้ พร้อม จะช่วยทำให้การเลี้ยงดูลูกกลายเป็นเรื่องง่าย น้ำหนัก ไม่ยากเย็น อีกต่อไปแม่ควรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีพลานามัย สมบูรณ์ ออกกำลังกายอย่างสมื่าเสมอ กินอาหารที่มีประโยชน์ ถูกหลักอนามัย สำหรับแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้น ควรดื่มนํ้า ให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายคือรันละประมาณ8-10 แก้ว หลีกเลี่ยงยาเสพติดทุกชนิด การมีสุขภาพจิต สุขภาพ ร่างกายที่สดใสแข็งแรงสมบูรณ์นั้น มีส่วนสำคัญอย่างมากใน การเลี้ยงลูลูกคัวน้อยของคุณเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีแท้และแน่'จริง ผู้เชี่ยวชาญพูด ตรงกันว่า นมแม่นั้นดีมีประโยชน์ เป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่า มากที่สุด มีสารอาหารที่มีความจำเป็น และเหมาะสมกับทารกน้อย ปลอดภัย ห่างไกลจากสารเคมีปนเปีอน นมแม่นั้นยังช่วยสร้าง ภูมิคุ้มกันให้กับทารกได้อย่างดีเยี่ยมการที่ทารกได้กินนมแม่นั้นจะช่วยให้สมองมีการพัฒนา- การที่ดีขึ้น ดีกว่าทารกที่ไม่ได้กินนมแม่ มีผลงานการวิจัยจาก นักโภชนาการรองรับ ชัดเจน และการคุ้มลูกแนบอกนั้นยัง เป็นการส่งผ่านความรัก ความอบอุ่น ในสายใยสายสัมพันธ์จาก  ออกกำลังกาย แม่ไปสู่ลูก ได้เป็นอย่างดี ควรให้ลูกกินนมแม่ อย่างน้อย 6 เดือน จึงจะได้ผลดี มีประโยชน์สูงสุดต่อลูกน้อยในแต่ละมื้ออาหารนั้นลูกน้อยควรได้รับสารอาหารที่ ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสมตามวัย ของลูก พ่อแม่ควรเลือก อาหารในแต่ละมื้อให้แตกต่างกัน เพื่อที่ลูกน้อยจะได้รับสาร อาหารที่หลากหลายไม่ชํ้าซากจำเจ ที่สำคัญควรมีผัก ผลไม้ และโปรตีน เป็นส่วนประกอบในแต่ละมื้อ ควรหลีกเลี่ยงอาหาร ที่มีนํ้าตาล เกลือ และไขมันมากๆ การใส่ใจในการคัดเลือก คัดสรรอาหารในแต่ละมื้อ สามารถช่วยดูแลเรื่องสุขภาพได้ อย่างไม่น้าเชื่อพ่อแม่ส่วนใหญ่มุ่งเน้นเรื่องการเรียนของลูกน้อยบ้' สำคัญ หากใครที่มีลูกขยัน ตั้งใจเรียน ก็น้บว่าเป็นเรื่องดี ไม ต้องคอยพรื่าบ่น พรื่าสอน เรื่องการบ้าน การทบทวนเรื่องตำรับ ตำราแต่ในความเป็นจริงแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ แพ้การเรียนเลยก็คือ การเล่น เด็กๆ ต้องมีการเข้ากิจกรรมร่วม กันกับเพื่อนฝูง ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬา การเล่นดนตรี เป็นต้น พ่อแม่ทุกคนควรสนับสนุนให้ลูกไต้ผ่อนคลายกับการเล่นสนุก ควบคู่ไปกับการเรียน เพื่อที่เด็กจะไต้มีพัฒนาการที่ดีทั้งทาง ต้านร่างกาย อารมณ์ความรู้สึก และสติปัญญาไปพร้อมๆ กัน  ถ่วงน้ำหนัก พ่อแม่บางคนให้ลูกเรียนพิเศษเพิ่มจากการเรียนปกติอีก หลายวิชา จนเด็กๆ ไม่มีเวลาพักผ่อน ทำกิจกรรมสนุกๆ ร่วม กับเพื่อนๆ เลย หากเป็นอย่างนี้น้บว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเอา เสียเลย อาจทำให้เด็กมีสภาวะอารมณ์ที่แปรปรวน ขาดเพื่อน เหงาหงอย เข้าส้งคมไม่เป็น เป็นเด็กฉลาด แต่ขาดมิตรภาพ กลาย เป็นคนที่เก็บตัวเงียบ ไม่ค่อยสุงสิงกับใครเลย 

ชุดถ่วงน้ำหนัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น