วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ช่างปั้นงานจิ๋ว งานศิลปะที่เต็ม ไปด้วยความประณีต

ผลงานที่เต็มไปด้วยความสวยงามที่คุณผู้อ่านเห็นอยู่นี้ หากมองเพียงผิวเผินหลายท่านอาจคิดว่านี่คือ “ของ จริง” ที่มี'ให้เห็นอยู่ทั่วไป...
แต่ถ้าพินิจพิจารณากันให้ดีก็จะพบว่า งานศิลปะที่เต็ม ไปด้วยความประณีตบรรจงในการสร้างสรรค์ทั้งหมด แท้จริง คืองานศิลป๋อันงดงาม น่ารัก ละเอียดอ่อน แต่ถอดแบบเหมือน กับของจริงจนต้องยอมรับว่า นี่คือผลงานลํ้าค่าจากฝืมือของศิลปิน ที่มืความตั้งใจอย่างเปียมล้น เพื่อให้งานของเขาสำเร็จออกมาโดย ไร้ข้อตำหนิจากผู้พบเห็น
ชิ้นงานทั้งหมดหากมีขนาดและสัดส่วนเหมือนของจริง ก็คง ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร
แต่ทุกอย่างที่เห็นอยู่นี้คือศิลปะงานปันงานประดิษฐ์ ที่ย่อ ส่วนลงมาจนเหลือเพียงขนาดเล็กจิ๋ว จึงน่าสนใจไม่น้อยว่าเจ้าของ ผลงานซึ่งต้องทุ่มเทแรงใจแรงกายสร้างสรรค์ขึ้นมาคือใครและเพราะอะไรจึงทำให้เกิดความคิดริเริ่มที่จะสร้างผลงาน ขนาดจิ๋วเหล่านี้ขึ้นมา ทั้งที่กว่าจะสำเร็จออกมาแต่ละขึ้นนั้น ก็เชื่อ ได้ว่าย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายนักเลยเจ้าของผลงานการสร้างศิลปะขนาดจิ๋วทั้งหมดนี้ คือ คุณนภัสนันท์ จันทรโต แห่ง “บ้านปันจิ๋ว” หรือ “มินิสยาม” ซึ่งเป็นแบรนด์ของธุรกิจที่ดำเนินอยู่ด้วยความมุ่งมั่น กระทั่ง ปัจจุบันนี้เธอกลายมาเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะขนาดจิ๋ว ผู้มี ชื่อเสียงอยู่ในอันดับต้นๆ ของเมืองไทยคุณนภัสนันท์ได้กล่าวถึงความเป็นมา ก่อนจะหันมาทุ่มเท ผลิตผลงานศิลปะขนาดจิ๋วของเธอ จนทำให้มืชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวางทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศว่า...“จริงๆ แล้วก็เป็นคนที่รักทางด้านศิลปะมาตั้งแต่เด็ก และ ได้เริมต้นสร้างงานเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเมื่อตอนอายุ 18 ปี ซึ่ง ในตอนนั้นก็ศึกษาทางด้านศิลปะอยู่ทีมหาวิทยาลัยศิลปากรควบคู่ ไปด้วย คือทำไปด้วยเรียนไปด้วย จนกระทั่งเมื่อมีโอกาสไปต่อ ที่อเมริกา พอเรียนจบก็กลับมาเริ่มต้นธุรกิจทางด้านนี้อย่างจริง จังนับแต่นั้นมา”จากการเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งเฉยของคุณนภัสนันท์ เมื่อ เธอตั้งมั่นว่าจะยืนอยู่ในวงการศิลปะเพื่อสร้างผลงานออกสู่สายตา สาธารณชนเป็นเป้าหมายสำคัญ ทำให้เธอหมั่นพยายามค้นหาความ แปลกใหม่ผสมผสานควบคู่กับงานศิลปะของตนเองมาโดยตลอด ประกอบกับการที่จบมาทางด้านการออกแบบ รวมถึงพรสวรรค์ ที่มีอยู่ในตัว ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คุณนภัสนันทั่ได้ สร้างสรรค์งานคิลบ้ออกมาหลายรูปแบบกระทั่งเมื่อมาสัมผัสและหลงใหลในเสน่ห์ของงานปันขนาดจิ๋ว เธอจึงเริ่มทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับงานศิลป็ในรูปแบบนี้อย่าง จริงจัง กระทั่งประสบความสำเร็จอย่างงดงามในที่สุด“ต้องบอกว่างานศิลปะขนาดจิ๋วในบ้านเราก็มีอยู่ไม่น้อย ซึ่ง แต่ละคนก็จะมีรูปแบบเฉพาะเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของงาน ซึ่ง จะบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของศิลปินหรือช่างแตกต่างกันออกไป “แต่ของมินิสยามจะมีแนวคิดต่างจากของคนอื่นๆ นั่นคือ ที่นิ่เราจะพยายามสร้างผลงานขึ้นมาจากเรื่องราวต่างๆ เพื่อสะท้อน ให้เห็นถึงวิถีความเป็นไปในหลากหลายแง่มุม ไม่ใช่แค่สร้างชิ้น งานขึ้นมาโดดๆ โดยให้ความสำคัญแค่เพียงความงดงามหรือความ เหมือนจริงแต่เพียงอย่างเดียว”คุณนภสนันท์กล่าวถึงแนวความคิดของเธอ
และด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้ผลงานโดยส่วนใหญ่ของคุณ นภัสนันท์ ภายใต้แบรนด์ “มินิสยาม” มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างจากคนอื่น จนกลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ลูกค้าทั้งที่เป็นคน ไทยและชาวต่างประเทศ เกิดความหลงใหลในความมีชีวิตของ ผลงานที่สรรค์สร้างขึ้นมา
หลักการทำงาน'ของคุณ'นภัคนนท์ก็คือ เธอจะมองสิ่งรอบตัว ด้วยความสนใจ จากนั้นจะพยายามค้นหาที่มาที่ไปเพื่อคิดแนวทาง ให้เกิดการดำเนินเรื่องราวในลักษณะต่างๆ เมื่อตีโจทย์แตกแล้ว ก็จะเริ่มต้นออกแบบแล้วลงมือสร้าง จนกระทั่งทุกส่วนที่เป็นองค์ ประกอบสามารถบอกเล่าเรื่องราวในตัวเองได้
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ทุกอย่างที่ถ่ายทอดออกมาเป็นชิ้นงาน จะต้องมีความละเอียดรอบคอบ ต้องค้นหาข้อมูลจากความเป็น จริงในแต่ละเรื่องราว เพื่อไม่ให้การถ่ายทอดออกมาผิดเพี้ยนหรือ ลักลั่นจากความเป็นจริง
อีกทั้งยังต้องทุ่มเทถอดรายละเอียด จากของจริงร้อย เปอร์เซ็นต์ลงสู่ชิ้นงานที่สร้างสรรค์โดยไม่ยอมให้มีการขาดตก บกพร่อง
“อัตราส่วนที่เราย่อชิ้นงานจากของจริงมีอยู่หลายลักษณะ ตั้งแต่ 1 ต่อ 10 ไปจนถึง 1 ต่อ 100 แต่ที่นิยมทำส่วน ใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 1 ต่อ 20 ซึ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับความ ต้องการของลูกค้าที่จะสั่งเข้ามา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะคำนึงถึง คุณภาพของงานเป็นหลักใหญ่ ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ขนาดหรือสัดส่วนของ ชิ้นงาน”
สำหรับราคาขายของงานปันจิ๋วแต่ละชิ้นของคุณนภัสนันท์ จะ มีหลายราคาขืนอยู่กับกลุ่มลูกค้า โดยจะมีให้เลือกตั้งแต่ราคา เพียงชิ้นละ5บาท, 10 บาท, 50 บาท, 100 บาท ไล่ระดับไป เรื่อยๆ จนสูงสุดถึง 450,000 บาท
หากคุณผู้อ่านท่านใดสนใจอยากซมหรือเป็นเจ้าของงาน ศัลป็ขนาดจิว ซึ่งเต็มไปด้วยความสวยงาม น่ารักและมีเสน่ห์อยู่ ในตัวเองเหล่าน สามารถติดต่อพูดคุยสอบถามรายละเอียดกับ คุณน.ภัสนันท์ได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ (081) 924-0033.. •

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น