วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เงินออมแบบมือใหม่เทคนิคเครื่องไล่หนูง่ายๆที่ได้ผลดี

  การออมทำได้สำหรับทุกคน ทุกฐานะ หลักการสำคัญมีเพียงการ พยายามใช้เงินให้น้อยกว่าที่หามาได้ เพราะการ เหลือเก็บค่อยเอาไปใช้จะ ล่งผลกับชีวิตแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจาก เหลือจ่ายค่อยเอาไปเก็บ” เพราะท้าย ที่สุดแล้วแทบจะไม่เหลือจากที่จ่าย ทำให้แทบจะไม่มีเงินออม คนทีสามารถ ยิบยั้งชั่งใจ ลดความฟุมเฟือยจากการใช้จ่ายตามใจตนเองได้ จึงต้อง พยายามแกฝนตนเองอย่างมีวินัย ไม่หวังลมๆ แล้งๆ กับการรวยทางลัดซึ่งมี โอกาสเกิดได้น้อยมาก  ต่างหากที่ว่าน่ากลัวอีกเหตุผลสำคัญที่ทำให้เราต้องเร่งลงมือวางแผนการออมเงิน นั่นคือ อนาคตข้างหน้า คุณต้องเผชิญกับสิงที,หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือแนวโน้มราคาข้าว วิธีกำจัดหนู  ของและสินค้าจะแพงขึ้นเท่าตัวอย่างแน่นอน บางคนคิดว่าวันนี้มีเงินเก็บหรือ มีธุรกิจเล็กๆ ที1พอเลี้ยงตัวได้อย่างเพียงพอแล้ว อนาคตก็น่าจะสบายใจได้ ระดับหนึ่ง แต่ในความเป็นจริงคงต้องยอมรับว่า เงินร้อยบาทที'คิดว่ามีค่าใน วันนี้ แต่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เราอาจจะใช้เงิน 100 บาทไม่เพียงพอสำหรับ การจ่ายค่าอาหารลักมื้อ ข้าวลักชามก็เป็นไปได้ ถ้าใครเคยมองการออมแบบคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงแล้ว ลองปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการออมเสียใหม่โดยใช้วิธี เหลือเก็บค่อยเอาไป ใช้ โดยทุกครั้งที่มีรายได้เข้ามาให้หักเป็นเงินออมเพื่ออนาคตของตนเองก่อน เป็นอันดับแรก  การไล่หนู หลังจากนั้นค่อยเป็นรายจ่ายเพื่อชำระภาระหนี้สิน โดยเลือก จ่ายหนี้ก้อนที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงก่อน เช่น พวกหนี้สินระยะสั้น ประ๓ทหนี้ บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อเงินกู้นอกระบบต่างๆ หลังจากนั้นค่อยนำเงินส่วนที เหลือจากการออมและการชำระหนี้ที,มีดอกเบี้ยสิ้นเปลือง มาใช้จ่ายในชีวิต ประจำวัน ลองทำแบบนี้ดูเพียงแค่ไม่นาน คุณจะพบว่าคุณเริ่มไต่เข้าไปใกล้ ระดับการออมตามที่คุณตั้งใจไว้ได้ง่ายขึ้น และยังช่วยลดรายจ่ายประจำวัน บางรายการที่ฟุมเฟือยไม่จำเป็นลงได้ ซึ่งวิธีนี้อาจจะทำให้คุณมีเงินเหลือ สำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนน้อยลง แต่คุณจะกลายเป็นคนใหม่ที่คิดมาก ขึ้นเวลาจะจ่ายแต่ละครั้ง เพราะอยากให้รอบครอบและคุ้มค่ามากขึ้นนั่นเองวิธีออมเงินแบบ ก็คือ ทุกครั้งที่เราคิดจะใช้เงิน หรือซื้อหาอะไร ตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง ให้ลองบวกตัวเลซนั้นลงไปในใจเพิ่ม เข้าไปอีก 10% ของยอดที่เราต้องควักกระเป้าซื้อ เช่น ถ้าเราคิดจะซื้อมือถือ ลักเครื่องหนึ่งราคา 10,000 บาท เราต้องควักกระเป้าเพิ่มออกมาอีก อุปกรณ์ไล่หนู  1,000 บาท เพื่อนำไปใส่ในบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับเรื่องนี้ถ้าอยากดูหนัง การซื้อตั๋วหนังราคา 150 บาท จะทำให้คุณมืเงินฝาก เพิ่มขึ้นอีก 15 บาท และข้อสำคัญของการออมที1จะประสบความสำเร็จก็คือ ต้องมีความตั้งใจสมาเสมอในการออม อย่าขยันบ้างขี้เกียจบ้างไม่รักษาวินัย เพราะนั่นจะทำให้เป้าหมายการออมของคุณไม่ได้ผลเท่าที'ควร คุณจะต้องทำ อย่างนี้ไปเรื่อยๆ กับทุกรายการที1ใช้จ่าย ไม่ว่ายอดเงินนั้นจะมากหรือน้อย เท่าไรก็ตาม สิงที่จะได้จากการบังคับให้ต้องออมบวกเพิ่มสิบทุกรายการนี้ นอกเหนือจากจะทำให้ออมเงินได้เร็วแล้ว คุณจะประหลาดใจทีพบว่าตัวเอง


เครื่องไล่หนู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น