วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

สัตว์ปีกทุกชนิดล้วนมีพาหะนำโรคจึงต้องแก้ไขด้วยการติดเครื่องไล่ ตอนที่1

ไล่นกราคาถูก และหน้าตาผู้คนได้ อุปกรณ์รบกวนสัตว์ปีก บางทีก็ไม่สามารถจำหมายเลขโทรศัพท์ได้และ คนที่จำหมายเลขโทรศัพท์ได้ บางทีก็ไม่สามารถจำชือของผู้ที่ต้อง การจะโทรฯ ไปหาได้คนเหล่านั้นแม้จะมีความจำค่อนข้างดี แต่เป็นเรื่องที่น่า เสียดายที่บางคนสามารถจดจำอะไรได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่ลามารถ จดจำมันไว้ได้นานนัก ถ้าคุณปรับใช้ระบบ และวิธีการที่จะ สอนในหนังสือเล่มนี แน่ใจว่าคุณจะสามารถจดจำอะไรได้ รวดเร็ว และเนิ่นนานด้งที่ได้กล่าวไว้ในตอนแรกแล้ว สิงใดก็ตามทีคุณนัน ปรารถนาที่จะจดจำต้องอยู่ในแนวทางที่สามารถประสาน อยู่ในจิตใจของคุณสำหรับบางสิ่งที่คุณรู้  กำจัดนก หรือจดจำ แน่นอน คุณผู้อ่านทั้งหมดอาจจะกล่าวว่าคุณจดจำ หรือจำเป็นต้องจดจำ หลายสิ่งหลายอย่างได้โดยที่ไม่ต้องผูกประสานกับสิงอื่น แต่ก็มี เป็นความจริงที่ว่าการบกฝนความทรงจำนั้นง่ายกว่า การเรียนรู้ หรือการเล่นเครื่องดนตรีด้วยช้ำ ถ้าคุณสามารถอ่าน เขียนหนังสือได้ และมีสามัญสำนึกในระดับปกติ แล้วได้อ่านและ ศึกษาหนังสือเล่มนี้แล้วล่ะก็ คุณจะสามารถนึกฝนความทรงจำได้ ในการนึกฝนความทรงจำ คุณอาจจะได้มาซึ่งความพินิจพิจารณา ที่มีพลังขึ้น ความ?สึกในการสังเกตทื่บริสทธขึ้นและอาจรวม ไปถึงจินตนาการที่ชัดเจนขึ้นโปรดจำไว้ว่าไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการมีความสามารถ ในการจดจำทีไม่ดี บางคนอาจจะตกใจเพราะที่ผ่านมาได้ใช้  ความสามารถในการจดจำที่ไม่ดีมาเป็นข้อแก้ตัวในเรื่องต่างๆ มาเป็นเวลานาน แต่ก็ต้องฃอุยํ้าว่า1ไม่มีอะไรแย่'ไปกว่าการมีความ ลามารถในการจดจำที่ไม่ดี มีเพียงการฝานการนึกฝนหรือกา?ขาด การนึกฝนเกี่ยวทบความจำ คนส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดขาดการ นึกฝนเกี่ยวกับความทรงจำ กล่าวได้ว่าคนที่สามารถจดจำชื่อ ไม่เพียงแต่เพิ่มความสามารถในการจดจำของเขาเท่านั้น แต่มันยัง ทำให้ญาติสนิทมิตรสหายรอบข้างทึ่งในตัวเขาด้วยคำถามทึ่คนส่วนใหญ่มักจะถามกันก็คือ “ไม่สับสนกับ การจดจำที่มากเกินไปหรือ” คำตอบคือ “ไม่หรอก เพราะมนุษย์ ทุกคนสามารถทึ่จะจดจำได้มากมายอย่างน่าเหลือเชื่อ เพียงแต่ พวกเขาเหล่านั้นไม่แกที่จะจดจำเท่านั้นเอง’’ในหลายๆ ด้าน ความจำเหมือนกับกล้ามเนื้อที่ต้องได้รับ การแกฝนและพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อที่จะนำมาใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สมองหรือความทรงจำก็เช่นเดืยวกัน ลิ่งที่ต่างกัน ก็คือ กล้ามเนื้อมีขีดจำกัดในการแกฝน หรือเกิดอาการตึงกล้ามเนื้อpathogenic  วิธีไล่นก ได้ ในขณะที่ความทรงจำไม่เป็นอย่างนั้น คุณสามารถได้รับ การสอนให้แกฝนความทรงจำมากเท่าที่คุณจะได้รับการสอน ในเรื่องอื่นใดเครื่องไล่นก

อุปกรณ์ไล่ไหนูแบบสุญญากาศของอาจารย์โย 3

โนงานดังกล่าว โห้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วมและมีอยู่ต่อไปอีก เป็นเวลาห้าล่บปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย”สุมทุม บุญเกื้อ (กิ่ง พึ่งบุญ ณ อยุธยา) พ่อของผม เสียชีวิตเมื่อ วันที ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒ รวมเวลาจากวันเสียชีวิตชุนถึงบัดนี้ ๕0 ปีนั้นหมายถึงว่า อายุแห่งการคุ้มครองลิขสีทธึ๊ฃองสุมทุม เครื่องไล่หนูพกพา  บุญเกื้อ กำจัดหนูในบ้าน  ยังคงเหลืออีก ๙ ปีผมเปีนลูกชายคนเดียว จึงได้รับมรดกลิขสีทธึ๊วรรณกรรมของสุมทุม บุญเกื้อ ทุกเรื่อง รวมทั้ง “ขุนศึก” ซึ่งสุมทุม บุญเกื้อ พ่อผมเป็น “ผู้สร้าง สรรค์ร่วม” ด้วย ซึ่งผมมีหลักฐานยืนยันซัดเจนว่า ปัจจุบันผมเป็นเจ้าของ ลิขสีทธิ้วรรณกรรมเรื่อง “ขุนศึก” บทประพันธ์ของไม้ เมืองเดิม และสุมทุม บุญเกื้อ โดยชอบธรรมผมขอเล่าต่อไปเลยว่าไม้ เมืองเดิม “ลุงก้าน” ของผมเขียน “ขุนศึก” ถึงตอนไหน ก่อนจะเสียชีวิต และสุมทุม บุญเกื้อ “พ่อกิ่ง” ของผม เริ่ม เขียน “ขุนศึก” ต่อตั้งแต่ตอนไหนโดยเฉพาะ...สีงที่นักอ่านรุ่นหลังๆ ไม่ทราบเลยว่าสุมทุม บุญเกื้อ เขียน “ขุนศึก” ต่อ ๒ ครั้ง...ครั้งที่  เขียนจบในภาคแรก ต่อมาอีกราว ๒ ปี นายเวช กระตุฤกษ์ เจ้าของสำนักพิมพ์เพลินจิตต์ อ้อนวอนให้พ่อผมเขียน “ขุนสืก” ต่ออีกเป็นครั้งที่ ๒ โนพ.ศ. ๒๕๐๔ ทีแรก พ่อผมจะไม่ ยอมเขียน แต่เมื่อโดนตื้อหนักๆ เข้าพ่อก็ใจอ่อนรับเขียน “

 ขุนดีก” ต่ออีก ครั้ง...เรียกว่า “ขุนดีกภาคสมบูรณ์” ต่อมาการพิมพ์ครั้งหลังๆ...นายเวช กระตุฤกษ์ ใช้วิธีตีขลุม...เล่มลูกมั่ว พิมพ์รวมเป็นขุดพรืดเดียวตั้งแต่ต้นจน จบ โดยใส่นามปากกาสุมทุม บุญเกิ้อ ไว้ที่หัวกระดาษของเนื้อในภายใน เล่มเฉพาะตอนที่เขียนต่อภาคสมบูรณ์ครั้งที่ ๒ ส่วนที่สุมทุม บุญเกื้อ เขียนต่อจนจบเรื่องในครั้งแรก พ่อเจ้าประคุณใส่แต่นามปากกาไม้ เมือง เดิม นามเดียว ไม่ใส่นามปากกาสุมทุม บุญเกื้อนี่แหละ...กโลบายนายทุน ซึ่งมุ่งหวังประโยชน์ทางการค้าอย่าง เดียวอย่างอื่นไฝคำนึงถึงถ้าจะถามว่า แล้วทำไมสุมทุม บุญเกื้อ พ่อผมไม่ท้วงตั้งแต่แรก พ่อ ผมหรือครับ...ทั้งใจดี...ทั้งฃี้เกรงใจ แถมเป็นคนง่ายๆไม่มืปากเรียกว่า เฉย ซะจนเกินเหตุเซียวแหละด้วยเหตุฉนื้...จึงแทบไม่มืนักอ่านรุ่นหลังรู้ว่า สุมทุม บุญเกื้อ เขียน “ขุนดีก” ต่อถึง 2 ครั้งแต่เรื่องนื้มืหลังฐานซัดเจนปรากฏอยู่ในการพิมพ์บางครั้ง เซ่น “เพลินจิตต์'’ รายวันที่ลงพิมพ์ “ขุนดีก” ตอนที่สุมทุม บุญเกื้อ เขียนต่อ ครั้งแรกพ.ศ. ๒๔๙๒ ซึ่งมืนามปากกาสุมทุม บุญเกื้อ ปรากฏอยู่รวมทั้งการพิมพ์พ็อคเก็ตบุ๊คบางครั้ง ที่มีการใส่นามปากกา สุมทุม บุญเกื้อไว้ด้วย ส่วนเล่มปกแข็ง 0๖ หน้ายก ที่สำนักพิมพ์เพลินจิตต์ พิมพ์ประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๔๙๔ มีแต่คำนำของสุมทุม บุญเกื้อ อยู่ในเล่มที่  (เป็น การเขียน “ขุนดิก” ต่อครั้งแรกไม่รวมภาคสมบูรณ์ ซึ่งเขียนต่อครั้งที ๒

เครื่องไล่หนู

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

อุปกรณ์เครื่องไล่สัตว์ไม่พึงประสงค์ด้วยคลื่นไฟฟ้า

ข้อมูลดังกล่าวหากคุณผู้อ่านทราบแล้วก็ยังเฉย ๆ หรือไม่สนใจ เพราะไม่คิดว่ามีความสำคัญอย่างไร ข้อมูลนี้ก็'จะถูกมอง1ข้าม และถูก ทิ้งไปอย่างไม่มีความหมายแต่สำหรับ ปีซอส นี่คือข้อมูลชั้นดีและ ’‘อย่างดี' เครื่องไล่นกนำเข้า ที่สามารถ สร้างโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่ยังไม่มีใครคิดค้นขึ้นให้เกิดขึ้นได้เมื่อรู้ว่าตนเองจะทำธุรกิจ '‘อะไร" ผ่านอินเตอร์เน็ต แต่ไม่รู้ว่า '‘จะขายอะไร' และ '‘อะไรสมควรขาย' ปีซอส จึงเริ่มลงมีอพัฒนา แผนงาน ด้วยการเขืยนรายชื่อสินค้า หรือการบริการต่างๆ มากมาย ที่ลามารถทำการชื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทำให้เขาได้รู้ว่าสินค้าที่สามารถเสนอชื้อ-ขาย ผ่านทางอินเตอร์- เน็ตนั้นมีมากมายมหาศาลและไม่มีขอบเขต ไม่ว่าจะเปีนสินค้ามีอหนึ่ง มือสอง มีอสาม มีอลี่ สินค้าแปลกๆ ที่คนขายต้องการขายเผื่อคนชื้อ ต้องการชื้อ และอิกมากมายนับไม่ถ้วนเพียงแต่ใครจะดึงดูดให้ผู้ซื้อ ผู้ขาย มาทำการซื้อ มาเปิดตลาด ปิดการขาย รวบรวมสินค้าเหล่านี้มาไว้ในที่เดียว เอาไว้เป็น ''ตลาดออนไลน" ไค้ก่อนคนอื่นเท่านั้น เพราะเมื่อ บีซอส เห็นโอกาสเช่นนี้ ก็ใช่ว่าคนอื่นๆ จะไม่เห็น


เครื่องไล่นกพิราบ
 และอีกไม่นานอาจจะบีผู้ที่คิดเหมือนเขา ซึ่งอาจจะมืทุนมากกว่า มืความ พร้อมมากกว่า ลามารถทำธุรกิจออนไลน์ลักษณะนี้ให้เกิดขึ้นจริง และ 'อาจทำได้ดีกว่าเขา'เมื่อโอกาสรออยู่แล้ว ขายหนุ่มวัย 30 ปีคนนี้ United Nations  จึงริบคว้าโอกาส นั้นไว้ ด้วยการทำการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย อาทิระบบแผนงาน ระบบการชื้อการขาย การวางเงื่อนไขทางธุรกรรมการเงิน หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งทำการวิจัยถึงรายขื่อที่จะลามารถจดจำได้ ง่ายและเป็นที่ติดปาก หากมืการนำขื่อนั้นมาใช้เป็นขื่อของธุรกิจลามเดือนต่อมาเมื่อมืความพร้อมเต็มที่ กรงดักนก  รวมทั้งพิจารณาถึงความ สำเร็จที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน บีซอส จึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง รองประธานอาวุโสของบริษัทการลงทุนแห่งหนึ่งในย่านวอลสตริท แล้ว ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่ซีแอตเทิล เพื่อเปิดสำนักงานที่โรงรถในบ้านใช่แล้ว! นี่คิอจุดกำเนิดของร้านขายปลีกออกไลนัที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งผู้คนเก็อบทั่วโลกรู้จักกันดี โดยมืเงินหมุนเวียนของผู้เช้าทำธุรกรรม ชื้อขายในแต่ละวันเป็นจำนวนมหาศาล ในชื่อ ’'อเมซอน ดอท คอม' (amazon.com) ทีมจุดเริมต้น ในการทำธุรกิจคือ '‘โรงรถ' ของชายผู้เห็นโอกาสทางธุรกิจ ที่คนอื่น มองไม่เห็น หริอเห็นแล้วแต่ไม่สนใจ อย่างไรก็ตาม บีซอส เคยให้ สัมภาษณ์ผ่านลื่อต่างประเทศแห่งหนึ่งเอาไว้ว่า'‘แม้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของความคิดที่ถูกต้อง ที่คิ สร้างสรรค์ เป็นเรื่องง่าย และเป็นเรื่องของจังหวะที่คิ รวมถึงการหาโอกาส ที่คนอี่นมองข้าม หรือยังไม่ม้คนเห็น  มาสร้างให้เกิดเป็นรุรกิจที่จับต้อง ไต้จริง ซึ่งพูดไปแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายๆ แต่การนำไปปฏิบ้ตนี่สิเป็น เรื่องยาก'ดังนั้นหากคุณค้นพบโอกาสทางธุรกิจที่คนอื่นมองไม่เห็น ซึ่ง เปีนกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ แต่ถ้าหากคุณเห็นแล้วดันไม่ริบคว้า ไว้ ไม่นำไปปฏิบัติให้เปีนจริง ขายเครื่องไล่นก คุณก็อาจจะพลาดโอกาสในการสร้าง ธุรกิจที่จะทำให้คุณรารวยไปไต้ตลอดชาติอย่างน่าเสียดาย

เครื่องไล่นก

ผลิตภัณฑ์ไล่หนูที่มีประสิทธฺภาพสูงราคาย่อมเยา

หลายครั้งที่เรื่องราวความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ มักจะมีการเริ่มต้นมาจากความกล้าได้กล้าเสีย โดยเฉพาะการกล้าที่จะ " เสี่ยง'' เพราะการทำธุรกิจทุกอย่าง ไม่มืใครสามารถรู้ได้ว่าจะประสบ ความสำเร็จหรือล้มเหลวหากคุณผู้อ่านไปถามเหตุผลที่นักธุรกิจจำนวนมาก ซึ่งเสือกที่ จะ "เสี่ยง" ในการทำธุรกิจ คำตอบที่ได้รับ ก็อาจจะเป็นว่าเพราะ นักธุรกิจเหล่านั้นมองเห็นความรุ่งเรือง หรืออนาคตของสี่งที่คุ้มค่าที่ น่าเสี่ยงรออยู่นั่นอาจจะเป็นวิสัยทัศน์ เป็นความเชื่อ หรือเป็นเซ็นสั (Sense) บางอย่างที่นักธุรกิจคนนั้นมีและมองเห็น แต่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็น ซึ่ง ตัวอย่างของนักธุรกิจเหล่านั้นที่ประสบความสำเร็จจากการเสี่ยง ก็มีให้ เห็นอยู่มากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ โรคฉี่หนู  โทนี เพ่อร์นันเดสหนุ่มใหญ่ชาวมาเลเซียราวปีพ.ศ. 2544 เพ่อร์นันเดส ตัดสินใจทิ้งตำแหน่งใหญ่โต ทันหลังให้เงินตอบแทนที่ได้ในแต่ละปีอย่างมหาศาล ด้วยการลาออก จากการเป็น "รองประธานวอร่เนอร์ มิวสิคกรุ๊ป" ประจำเอเชียตะวันออก and World Health Day เฉียงใต้ เพื่อเข้าร่วมหุ้นกับนักธุรกิจอืกสามคนชื้อหุ้น "แอร์เอเชีย" สายการบินของมาเลเซีย ซึ่งขณะนั้นกิจการกำลังยํ่าแย่!ผู้อยู่ในแวดวงธุรกิจระดับแนวหน้าของมาเลเซีย หรือผู้ที่รู้'จัก กับ เฟอรืนันเดล ตางพากันส่ายหัวและงุนงงสงสัย ว่าทำไมจึงทิ้งซีวิตที่ มั่นคง หันมาหาเรื่องเดือดร้อน และอาจจะต้องพบกับความล้มเหลวจาก ลายการบินที่กำลังขาดลภาพคล่องสำหรับ เพ่อร์นันเดส คำตอบของการตัดสินใจเลือกเล้นทาง ธุรกิจที่สุดแสนจะเสี่ยงเข่นนี้ ก็เพราะเขารทัศนคติต่อผลการวิจัยที่ว่า ตลาดการบินยังกว้างอยู่ผู้คนขาวมาเลเซีย และขาวเอเชียจำนวนนับล้านๆ คน ต่างต้อง โดยสารเครื่องบินเพื่อความสะดวกรวดเร็วกันทั้งนั้นทว่าคนนับล้านเหล่านื้ไม่สามารถโดยสารเครื่องปีนได้ เพราะตั๋ว เครื่องปีนมีราคาแพงเกินไป แต่หากมีสายการปีนราคาถูกเกิดขึ้นก็จะ สามารถทำให้คนนับล้านหันมาใช้บริการได้อย่าง คลื่นสัญญาณไล่หนู แน่นอนเมื่อมีความเชื่อมั่น และคิดว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ ได้อย่างมหาศาล โดยไม่ต้องมีทุนหนามากมาย ไม่ต้องมีสายสัมพันธ์ กับนักการเมือง เพ่อร์นันเดสจึงพร้อมที่จะเสี่ยง โดยมีเป้าหมายสำคัญ ดือให้แอ'รเอเชียกลายเป้นลายการบินต้นทุนตาขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ด้วยการใช้หลักการบริหาร มาผสมผสานกับกลยุทธ์ทางการตลาดหลาย อย่าง เข่น การกำหนดอัตราค่าโดยลารในราคาประหยัด ด้วยการลด ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้มารองรับส่วนต่างที่ขาดหายไป จากการขายค่าโดยสารในราคาถูกมีการบริหารองค์กรอย่างเปิดเผยยกเลิกการให้โบนัสนักบินด้วยการใช้ระบบนำเอาความดีความ ชอบมาคำนวณโบนัส เพราะเห็นว่าทุกคนก็ทำงานเหมือนกัน จึงต้อง มีส่วน 'ร่วม' ในการพัฒนาองค์กร และ 'รับ' ผลตอบแทนที่องค์กร ควรให้อย่างเท่าๆ กันแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ “ความกล้าเลี่ยง" ของ เครื่องดักหนู  เฟอร์นันเดล ที่ แสดงออกมาผ่านบุคลิกของเขา นั่นก็คือการเป็น CEO ที่ไม่นั่งรอคอย รายงาน หริอรอเช้าประชุมเพื่อทราบปัญหา แต่กล้าลงมาดูปัญหาด้วย ตัวเอง ด้วยการคลุกคลีกับพนักงานรวมทั้งกล้าที่จะวางหลักเกณฑ์ไว้ว่า คนทำงานในแอร์เอเชียทุกคน แม้แต่พนักงานระตับล่าง สามารถวิจารณ์ปัญหาเพื่อปรับปรุงบริษัทต่อ ตัวเขาได้โดยตรง จึงทำให้เขาได้เห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างครอบคลุม ทั่วถึงเพราะหากผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือเจ้านายระดับสูงมัวอยู่แต่ใน ห้องทำงาน ก็จะไม่รู้อะไรเกิดขึ้นทั้งในและนอกองค์กรอย่างทัน

เครื่องไล่หนู

การไล่ล่าหนูเพื่อจะกำจัดออกไปให้หมดและป้องกันโรคต่างๆ
หนึ่งในนักธุรกิจที่เชื่อมั่นในธุรกิจที่เขาคิด  เล็บโตสไปร่า อิ และสู้จนทำให้ เป็น'จริง’ได้ กระทั่งกลายเป็น "กลยุทธ์การค้าที่ใช้เป็นแรงใจ ปลุกให้ ตัวเองประสบความสำเร็จ" ได้แก่ จิม คอซ หนุ่มขาวอเมริกันผู้เกิดใน ขุมขนของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์มาตั้งแต่รุ่นปูรุ่นพ่อ ซึ่งเป็น คนงานโรงงานผลิตเบียร์เพราะการประกอบอาชีพนี้ ไม่ได้สร้างอนาคต ไม่ได้สร้าง ความรั้ารวยให้กับครอบครัว พ่อของคอซ จึงบอกลูกขายมาตั้งแต่เล็ก จนโตว่า ตนไม่สนับสนุนให้ลูกชายดำเนินรอยตาม  ขายเครื่องไล่หนู ซึ่ง คอซ ก็เชื่อฟังแต่ โดยดีการที่เป็นคนเรียนเก่งและรักการศึกษามาตั้งแต่เด็ก ทำให้ คอซ สามารถเช้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่บีชื่อเสืยงอย่าง ฮาร์วาร์ด ได้สำเร็จ และสามารถเช้าเรียนต่อปริญญาโททางด้านกฎหมายและ ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งเมื่อเรียนได้เพียงปีเดียว ในปีพ.ศ. 2515 ซึ่งขายหนุ่มมือายุ 24 ปี กลับทำเรื่องพักการเรียนลงไปเสืยดื้อๆ ทำมกลางความไม่พอใจ ของพ่อแม่และครอบครัว ซึ่งเจ้าตัวอ้างว่าเพื่อเป็นการค้นหาตัวเอง และออกเดินทางสู1 โคโรลาโด เพื่อสมัครเป็นครู'รกสอนในโครงการเสริมลร้างประสบการณ์ ชืวิต ซึ่งเขาเชื่อว่าการหาตัวเองให้เจอจะทำให้ชีวิตมั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อทำงานเป็นครู'รกได้ 3 ปีครึ่ง คอช จึงกลับไปเรียนต่อ จนจบ ด้วยผลการเรียนดีเด่นและเรียนจบในระดับสูง ทำให้เขาลามารถ เข้าทำงานกินเงินเดือนสูงในบริษัทที่ปรึกษาและวางแผนธุรกิจได้เมื่อทำอาชีพนี้ไปได้ 5 ปีเขาก็เกิดสับสน ถามตัวเอง ว่าจะเป็นลูกน้องไปจนเกษียณ หรืออยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นนายของตัวเอง และเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ แต่ คอซ ก็ยังหาทางออกของชีวิตสำหรับตัวเองไม1ได้แล้วสิ่งที่เขา "ต้องเลือก' ก็มาถึง เมื่อโชคชะตาพลิกผันเหมือน ในภาพยนตร์ผจญภัยค้นหาขุมทรัพย์ ที่มักจะมืคนพบลายแทงขุมทรัพย์ ในห้องเก็บของเพียงแต่ว่าสิ่งที่พ่อของ คอช พบและนำมาให้เขาดู นั่นก็คือ "สูตรการทำเบียร์ ซึ่งเป็นสูตรลับของคุณปี" ที่คาดว่าจะสามารถผลิต เบียร์อเมริกันรสเยี่ยมออกมาได้ในช่วงเวลานั้นไม่มีเบียร์อเมริกันรสดี ๆ  วงจรไล่หนู ถูกผลิตขึ้นมาเลยแม้แต่ น้อย ทำให้เบียร์อเมริกันจึงไม่เป็นที่เชื่อถือในรสชาติ  เหมือนเบียร์ที่ผลิต จากประเทศอื่นสูตรลับของคุณปูจึงเปรียบเสมือนลายแทงอันลํ้าค่า ที่คอซ จะลามารถแปรเปลี่ยนไปเป็นธุรกิจ ที่จะสร้างความมั่งคั่งรารวยตลอด ชาติให้เกิดขึ้นกับเขาได้ไม่มีลี่งใดที่ได้มาโดยง่าย ยาเบื่อหนู  เพราะพ่อของชายหนุ่มปฏิเสธที่จะ ให้ลูกชายดำเนินธุรกิจเบียร์ ตามสูตรบนกระดาษแผ่นเก่าๆ ที่แห้งกรอบ ไม่กี่แผ่นที่ปูผู้ล่วงลับอ้างว่าเป็น "เบียร์รสเลิศ"แต่คอซ มองเห็นอนาคตที่สดใสและโอกาสทำเงินอยู่รำไร เพราะ จากประสบการณ์ในการทำเบียร์ของครอบครัวที่ได้มาทั้งชีวิตรวมทั้งรู้ถึงการสร้างรสละมุนจากสูตรเปียร้ที่ปูทิ้งเอาไว้ จึงยืนยันในสิ่งที่ตนเอง "เชื่อ" ว่ามันจะต้อง "ดื" จากนั้นจึง ต้อง "สู้" ด้วยการยืนยันสิ่งที่เขาเชื่อให้กับพ่อที่คัดต้านให้ไต้ จน สามารถโน้มน้าวให้พ่อเชื่อไต้ในที่สุด

เครื่องไล่หนู

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

วิวัฒนาการจากเครื่องเสียบเป็นเครื่องไล่หนูที่สามารถทำงานระยะไกลได้

เรื่องแรกหัวหน้าคณะราษฎร์เป็นผู้แต่งตั้งผู้แทนราษฎรขึ้น ๗0 คน หนึ่งในจำนวนนั้นก็คือ พันตรีหลวงพิบูลสงคราม เพื่อปฏิหัติหน้าที่เป็น สภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว และสภาผู้แทนฯ ได้มีมติให้พระยามโนปกรณ์ นิติธาดา เครื่องไล่หนูระยะไกล  ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของเมืองไทย และมีคณะ รัฐมนตรีอีก ©๙ คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลในคณะราษฎร์นั้นเองการปฏิว้ติ ๒<r๗๕ แม้กระทำโดยไม่มีการเสียเลือดเนื้อระหว่างคน ไทยด้วยกัน แต่ก็หาทำให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นโดย พันทีไม่เพราะประชาซนในสมัยนั้นขาดความรู้ความเข้าใจทางการเมือง จะเห็นได้ว่าคนในประเทศขณะนั้น...มืผู้รู้หนังสืออยู่ไม่ถึง ๓0% เป็นเหตุ ให้คณะราษฎร์ทำการผูกขาดอำนาจการปกครองโดยไม,ได้ส่งต่อให้กับ ประชาชนแม้ในหมู่คณะราษฎร์เองภายหลังได้เกิดความแตกแยก ทั้งทางการ เมือง การทหาร ช่วงชิงอำนาจเพื่อขึ้นมาเป็นใหญ่บางคนก็ละทิ้งอุดมการณ์ แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทางคณะราษฎร์ได้มอบหมายให้ นายปรีดี พนมยงค์ จัดทำเค้าโครงเศรษฐกิจ เพื่อดำเนินการเศรษฐกิจของชาติให้มื ความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนในชาติโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่นายปรีดีร่างให้คณะรัฐมนตรีพระยาทรง สุรเดช พระยามโนปกรณ์นิติธาดา พระยาราชกังลัน พระยาศรีวิสารวาจา พระยาฤทธิ้อัคเนย์ พระประศาสน์พิทยายุทธ ไล่หนูขนาดเล็ก  ได้ร่วมกันคัดค้านและกล่าว ว่า...โครงการนี้เป็นโครงการคอมมิวนิสต์แบบเดียวกับรัสเชีย!เศรษฐกิจมากกว่าครึ่ง นายปร๊ดีเองได้พยายามยืนยันเค้าโครงเศรษฐกิจของ ตนไม่ใช่ระบอบคอมมิวนิสต์โดยกล่าวให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ขณะนั้นว่า “แท้จริงความคิดของข้าพเจ้าเป็นไปในแนวลัทธิโซเชียลลิสต์ภายใน การปกครองรัฐธรรมบูญ ที่ดำเนินการเพื่อราษฎร แต่ความคิดของข้าพเจ้า ในแนวนี้ ไม่เห็นพ้องด้วยสมาชิกอื่นแห่งคณะรัฐมนตรีการเล่นแร่แปรธาตุ”จากเด้าโครงเศรษฐกิจของนายปรีดี เป็นชนวนให้เกิดความแตกร้าว กันขึ้นในระหว่างผู้ก่อการด้วยกัน สามเสือแห่งคณะราษฎร์มีพระยาทรงสุร- เดช พระยาฤทธิ้ พระยาประศาสน์ฯ ได้เอนเอียงและไปร่วมสังฆกรรมกับ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตรี และคณะเชื้อพระวงต์ที่ต้องการ หวนคืนสู่อำนาจเก่า เบี่ยงเบนเจตนารมณ์และบ่อนทำลายเสถียรภาพของ คณะราษฎร์ความอลเวงปันป่วนผันผวนในกลุ่มคณะราษฎร์นี้ พ้นตรีหลวงพิบูล สงคราม จับตามองดูพฤติการณ์ของบุคคลเหล่านี้ด้วยความสนใจ ในส่วน ของตนเองได้เตรียมการอยู่อย่างไม่ประมาทจนในที่สุดเหตุการณ์ได้เข้าสู่ ในการ ดักหนูไฟฟ้า ประชุมสภาผู้แทนฯ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒<rdb นายกรัฐมนตรีมีคำลังให้พระยาทรงสุรเดช นำ ทหาร ๑ กองร้อย พร้อมด้วยอาวุธเข้ากุมสภาตรวจอาวุธบรรดา ส.ส. จึง ทำให้มีการกล่าวโจมตีนายกฯ ว่าเอาอำนาจทหารเข้ามาฃ่มชุ่กฎหมายฝ่ายนายกฯ พระยามโนปกรณ์ฯ ได้ขอความเห็นของสภาว่าจะ ทำการปิดสภาเสียเป็นการชั่วคราว แล้วจะมีการเลือกตั้งกันใหม่ตามวิถี แห่งรัฐธรรมชุ}ญ

เครื่องไล่หนู

อาจารย์หนึ่งได้คิดค้นเครื่องไล่นกอัจฉริยะให้นักเรียนไปทดลองการใช้งาน

วันรุ่งขึ้นผมตัดสินใจเอาสร้อยไปขายอย่างน้อยก็เป็นการทำลาย หลักฐาน แต่ปรากฏว่าสร้อยนั้นเป็นของปลอม ผมยิ่งเซ็งหนักเข้าไป ใหญ่ กลับมาบ้านก็ทิ้งสร้อยไว้ที่ไหนก็ไม่รู้จนผมลืมมันไปเลยเรื่องคดีของเด็กคนนั้นสรุปแล้วพวกผมขึ้นศาลเยาวชน จำคุก 5 ปี แต่ผมรับสารภาพและไม่ใช่ต้นความคิดจึงเหลือ 3ปีแต่ผมก็ทรมาน ระบบไล่นก  และรู้สึกถึงความรู้สึกคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาไต้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นผมออกจากคุก แล้วเรียนจนจบ ป.ว.ส. ทำงานเปิด อู่รถยนต์ตามที่ผมฝันไว้ เลิกทำผิดทุกอย่าง ตั้งหน้าตั้งตาทำงาน เพื่อแก้ว 31พกั0เ นะครับ หัวผมคงไม่ไหวแน่ๆการที่เรียนที่โรงเรียนอาชีวะแห่งนี้ทำให้ผมสนุกสนานกับเพื่อน ค่อนข้างมาก หลายครั้งที่ผมมักจะละเลยการเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรม หลักของผมไป วันๆ ผมกับเพื่อนชอบโดดเรียน หนีเที่ยวจีบสาวอยู่ เสมอๆ ตอนนั้นผมว่ามันเป็นความตื่นเต้นที่ผมไม่ได้เจอเมื่ออยู่บ้านอพยาธิ การที่ผมเที่ยวและรักสนุกสนานทำให้การเรียนผมตกตื่า และ เกือบถูกไล่ออกอยู่หลายครั้ง แต่เพื่อนพ่อซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ก็ช่วย ผมไว้ทุกทีความคึกคะนองของพวกผมทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นจนไต้ ตอนนั้น ผมเรียนอยู่ ป.ว.ช. ปี 3 เรามักจะมีคู่อริกับอีกสถาบันหนึ่งเสมอ ไป เที่ยวกลางคืนหากเจอหน้ากันก็มักจะมีเรื่องซกต่อยกันเป็นประจำมีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มผมชอบผู้หญิงคนเดียวกับ เด็กคนหนึ่งในกลุ่มสถาบันคู่อริ พวกผมต้องทำอะไรลักอย่างจึงนัดกัน ไปดักรุมทำร้ายร่างกายนายคนนั้นวันนั้นมันเดินมาคนเดียวเป็นโอกาสของพวกผมที่เข้า วิธีกำจัดนกไปตะสุม บอน มันคงน่วมไปทั้งตัวแน่ ตอนนั้นมันฉุกละหุกมาก ผมไม่รู้ว่าเป็น อย่างไร แต่ขณะที่ผมกำลังกระทืบมันอยู่ ผมก็มองเห็นสร้อยคอเส้น ใหญ่ที่คอของมัน ก่อนกลับผมจึงหยิบมาด้วย เพราะเอาสร้อยกลับมา ด้วย จิตใจของผมตอนนั้นไม่ค่อยสบายเท่าไร แต่ก็คิดว่าทำไปแล้วก็ แล้วกันรุ่งขึ้นผมมาที่โรงเรียน มีเพื่อนกลุ่มใหญ่ของผมกำลังมุงพูดคุย อะไรกันบางอย่างmiเททกกนขมว่าคองมหงกวามค่ และกวามชัว อยไนฅวเราทุกๆ กน และขมเองเชอว่าหงกวาม คและกวามซวนนเป็นกนละเรองกน กล่าวกอบางกุนอาจกค ว่าทผลามารถทำกวามค่ซคใซ หรอลบล้างกวามซวทกพหำไคผมเชื่อว่าความดีอยู่ส่วนความดี ส่วนความชั่วก็อยู่ในส่วนของ ความชั่ว เพราะความชั่วที่ผมทำอาจลบล้างด้วยความดีที่ผมมีก็ได้ ผมเกิดที่กรุงเทพฯ แต่พ่อกับแม่เป็นคนอยุธยาครับ ท่านทั้ง สองมาทำงานที่กรุงเทพฯ แล้วพอมีเงินเก็บก็เลยซื้อบ้านที่กรุงเทพฯ สันญาณไล่นก  เลย เพราะตอนนั้นผมก็เริ่มโต เรียนหนังสือแล้ว คุณแม่ผมอยากให้ ผมเรียนที่กรุงเทพฯ เพราะเห็นว่าโรงเรียนในเมืองหลวงจะสอนดีกว่า ที่ต่างจังหวัดแต่หัวผมมันไม่ดีเท่าไร ชอบพวกเครื่องยนต์มากกว่า พอเรียน จบ ม.3 จึงมาเรียนสายอาชีพ ที่วิทยาลัยอาชีวะชื่อด้งแห่งหนึ่งใน กรุงเทพฯ ตอนนั้นผมชอบมาก เพื่อนเยอะดี รุ่นพี่ ๆ ก็ดูเป็นกันเอง ทำให้ ผมมีความสุขที่เลือกเรียนที่นั้น แทนที่จะต่อสายสามัญหรือ ม.4-ม.ธ

เครื่องไล่นก

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2558

เทคนิคการติดตั้งเครื่องไล่นกที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อการถ่ายทำฉากสำคัญมาถึง ผมกับทีมงานอีก 7 คน อยู่ใน นํ้าเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของนักแสดง หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน วันนั้นพวกเราไม่ไต้บวงสรวงสะพานเพราะเราได้บวงสรวงไปแล้ว เมื่อวานที่ถ่ายทำส่วนแรก แต่เราคาดไม่ถึงว่าที่เราไม่บวงสรวงวันนั้นเป็นข้อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราในวันนี้
ทางฝ่ายเสื้อผ้าจัดเตรียมแต่งตัวให้นักแสดง และผูกตัวและมือ เครื่องไล่นกราคาถูก  ของคนทั้งคู่ติดกันตามตำนานเพื่อที่จะจบชีวิตของคนทั้งสอง กล้อง พร้อม ผมพร้อม ผู้กำกับและนักแสดงพร้อม ทั้งสองกระโดดลงไปตาม ที่ผู้กำกับสั่ง แต่ทุกคนก็แทบหยุดหายใจเมื่อร่างของพระเอกในมิวสิค วิดีโอเสียบกับต่อไม้เข้าอย่างจัง สุดที่เราจะช่วยได้ พวกเราว่ายนํ้าไป ที่ร่างเขาแต่เขาก็สื้นใจตายเสียแล้วส่วนนักแสดงหญิงเธอก็แทบเสียสติ แม้เธอจะไม่โชคร้ายแต่ร่างเธอก็ติดอยู่กับร่างที่ถูกเสียบอยู่ตรงนั้นจน เธอถึงกับสิ้นสตไปเราทุกคนไม่มืใครพูดอะไร เพราะเราต่างก็แน่ใจว่าม้นปลอดภัย ที่สุดแล้ว และไม่รู้ว่าตอไม้นั้นโผล่มาได้อย่างไร การถ่ายทำครั้งนั้น เป็นอันต้องยุติลงด้วยความสูญเสียทั้งนักแสดงทีมงาน และทุกคนก็ รู้สึกสลดใจกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมากพวกคุณไม่บวงสรวงเขาก่อน” เสียงชายชราคนหนึ่งพูดขึ้นความจริงก่อนมาคุณต้องบวงสรวงบอกเล่า รวมถึงทุก ตรังไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณต้องขอเขาก่อน ไล่นกถาวร ” ชายคนนั้นพูดต่อ และเหมือนคำพูดของเขาจะสะกดทุกคนให้หยุดฟังชายคนนี้เล่าว่าเมื่อ 2 ปีก่อนที่มีคนคิดจะทำตำนานความร้กของ คนทั้งคู่เป็นภาพยนตร์แต่ต้องล้มเลิกเพราะผู้กำกับเสียชีวิตไปเสียก่อนต่อมาเมื่อคิดจะทำเป็นละครทีวีก็มืคนมาขอขมาทุกฉากทุกตอน ทุกอย่างจึงผ่านไปได้ด้วยดีดเหมือนว่าพวกเราจะยังไม่ละเอียดรอบคอบ พอกับการทำงาน เป็นเจัาของอู่รถแห่งหน่งในจังหวัคน?เรฝ็วรรคแค่คอนน่ กจการของขมให่ลกชายคูแล ขมไค้แค่?เอยบอกเ?!ลคจับแกนคหน่อย มีคู่ครองตัวเดียว เพราะขมปายเป็นอมพาคเค้นไมไค้ ชงเหคูการโน หหำให่ขมเป็นแบบนขมจำไค้ค้มาคลอ ปีก่อนผมรับสมัครพนักงานซ่อมรถคนหนึ่งไว้เขาชื่อก้าน ก้าน เป็นช่างปีมือดี ขยัน เอาการเอางาน ผมสอนวิธีซ่อมไม่นาน เขาก็เป็น และซ่อมได้เยี่ยมจนลูกค้าหลายคนติดใจมาแต่งรถ และเป็นลูกค้า ประจำของร้านเรามาจนถึงทุกวันนี้หลังจากที่ทำงานกับผมไค้ประมาณปีกว่า อุปกรณ์ไล่นกไฟฟ้า  ๆ ก้านก็มืเงินเก็บ พอสมควรและก้านก็อยากมืรถลักคันไว้ขับ แทนมอเตอร์ไชค์คันเก่าๆ ที่ขับมาทำงานทุกวัน“พี่พีครับ ถ้าที่พีเห็นรถเต่าสภาพดี ๆ สักคัน หรือที่พอจะ ซ่อมใช้งานได้ก็บอกผมนะครับ ผมอยากได้” ก้านพูดสั่งกับผม เรื่องรถโฟล์กเต่าที่อยากไค้สมัยนั้นใครมืรถเต่าขับก็เท่แล้ว แต่ถ้าจะชื้อของใหม่ ๆ คงไม่ไหว เพราะราคาแพงสมความเท่ของมันจริงๆ ผมรับปากว่าจะดูๆ ให้ก้าน

เครื่องไล่นก

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558

ลุงข้างบ้านไปซื้อยาเบื่อหนูมาวาง

หน้ากลับตอบว่า “กูก็นั่งรอมึงนั้นแหละไอ้ชัย ไอ้ สารเลว” ไอ้ชัยสะดุ้งโหยงกระโดดตัวลอย ร้องเสียงตังลั่น “เอ้ย!  ไล่หนูไฟฟ้า ตาพรนี่หว่า” “เออ! กูเอง ไอ้สารเลว กูมาทวงชีวิตมึงแล้ว”ไอ้'ชัย'ไม่รอ1ข้า'วิ่งอ้าวร้องตะโกนลั่น “ช่วยด้วย ช่วยด้วย ผีหลอก" จนกระทั่งวิ่งมากระแทกเข้ากับร่างๆ หนึ่ง ไอ้ชัย ร้องให้ช่วยลั่น “พี่ๆ ช่วยผมด้วย” แต่เมื่อร่างๆ นั้นหันหน้ากลับเป็นร่างของลุง พรซึ่งมีสภาพเลือดท่วมกายหน้าตาขาวซีด ยกเว้นดวงตาเท่านั้นที่ยังคงแดงกา ด้วยความโกรธแค้น “ไม่มีใครช่วยมึงได้หรอกไอ้ชัย" ไอ้ชัยเมื่อเห็นจวนตัวริบ ยกมือไหว้ตัวลั่นเทิ้ม “ลุงพร ผมกลัวแล้วยกโทษให้ผมด้วย” ลุงพรพูดด่าว่า “ไอ้ สารเลว กูก็เคยยกมือไหว้ขอร้องมึง แต่มึงเคยเห็นใจกูหรือเปล่า" ว่าแล้วเท้า อันใหญ่โตของผีลุงพร ก็ซัดโครมเข้าเต็มหน้าของไอ้ชัย ร่างไอ้ชัยลอยละลิ่วไป ตกลงข้างถนน ขณะนั้นมีรถยนต์คันหนึ่งแล่นมาพอดี ไอ้ชัยดีใจมากรีบโบกมือขอความช่วยเหลือ แต่รถยนต์คันนั้นหาได้หยุดช่วยเหลือไม่ เลืยงหัวเราะของผี ลุงพรดังลั่น “เย่อะ เย่อะ เย่อะ เย่อะ ใม่มีใครเห็นตัวมึงหรอกไอ้ชัย กุเจะให้มึง ตายช้าๆ ให้สาสมทับที่มึงได้ทำไว้ทับกเ เย่อะ เย่อะ เย่อะ เย่อะ” ไอ้ชัยรวบรวม กำลังลุกขึ้นวิ่งไปข้างหน้าเท่าที่ร่างกายจะมีเรี่ยวแรง เสื้อผ้าขาดวิ่น เนื้อตัวเต็ม ไปด้วยเลือด ใบหน้าเขียวชํ้า วิ่งล้มลุกคลุกคลานจนไปถึงกระท่อมหลังหนึ่ง จึง โผเผเช้าไปส่งเสียงร้องเรียก “มึใครอyบ้างไหมครับ ช่วยผมด้วย” ทันใดนั้นใน กระท่อมก็บังเกิดแสงสว่างของตะเกียงขึ้นพร้อมกับเสียงเรียก “ใครหนะ เช้ามา ก่อนซิ” ไอ้ชัยแทบจะหายเหนื่อยจึงรีบผลักประดูเข้าไปในบ้านอย่างรวดเร็ว ไอ้ ชัยกำลังจะล็อคประตูก็ปรากฏ คลื่นไล่หนู เสียงของเจ้าของบ้านร้องบอกว่า “ไม่ต้องล็อค หรอก ไม่มีใครเข้ามาหรอก” “นี่ไม่ใช่คนนะครับ มึนเป็นผี” “แล้วผีหน้าตายังไง ยังงี้หรือเปล่า’’ไอ้ชัยหันไปดู แล้วยืนตัวแข็งทื่อ เพราะชายคนนั้นคือผีลุงพรนั่นเอง “มึงมานี่โอ้ชัย”ไอ้ชัยซึ่งขณะนั้นตกอยู่ภายใต้มนต์สะกดของผีลุงพร ค่อยๆ เดิน ไปหยุด อยู่หน้าลุงพร “ก1ไม่ให้มึงตายง่ายๆ หรอกไอ้ชัย มึงดึงมีดออกมา น่าน อย่างนั้นแล้วที่นี้ก็ค่อยๆตัดนิ้วมือ...นิ้วเท้า...ใบหู...ควักดวงตาออกมาทั้งสองช้าง” ไอ้ชัยซึ่งอยู่ภายใต้มนต์สะกดของผีลุงพร ค่อยทำตามอย่างช้าๆ โดยไม่รู้สึก เจ็บปวดจนกระทั่ง “ไอ้ชัย คืนสติขึ้นมา” เมื่อไอ้ชัยได้สติ “โอ้ย โอย โรย”พร้อม กับดิ้นอย่างทุรนทุรายจนเงียบ กำจัดหนู ไปพร้อมกับเสียงหัวเราะอย่างชอบใจของผีลุงพร แล้วร่างของผีลุงพรก็หายไป คงทิ้งไว้แต่ร่างอ้นไร้วิญญาณของไอ้ชัยแทนข่าวการตายของไอ้ชัยยังความสงลัยให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากว่าเป็น การกระทำของใคร บ้างก็ว่าคู่อริ บ้างก็ว่าลุงพรแกมาแก้แค้น แต่ส่วนมากตำรวจ จะเห็นว่าเป็นการกระทำของคู่อริมากกว่า เพราะไอ้ชัยศัตรูเยอะ แต่คนที่รู้'จริง มีเพียงคนเดียวคือ ผู้เขียน

เครื่องไล่หนู

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

การเจราจาในส่วนของปัญหาหน้างาน

เจรจาไม่ได้หมายถึงยอมทุกอย่างเวลาที่เราเจรจากับลูกค้า สิ่งที่เราควรระวังก็คือ เราควรจะ เจรจาให้ได้ประโยชน์สูงสุดทั้งสองฝ่าย ไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสีย  ห่วงยางแฟนซี เปรียบกันมากเกินไป หากว่าเราต้องการที่จะเจรจาการค้ากับเขา อีก อย่างหนึ่งที่เราต้องระวังก็คือ การเจรจาไม่ได้หมายความว่าเราจะต้อง ยอมเขาทุกอย่าง    แต่หมายถึงการที่เราพูดคุยกันเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่างหากบางคนคิดว่าตนเองอยู่ในฐานะที่ตํ่ากว่าหรือเสียเปรียบ จะ ต้องยอมให้ได้กำไรน้อย หรือไม่ได้กำไรเลยเพื่อที่จะเอาคอนเน็คชั่น แต่ความจริงเราก็สามารถที่จะเจรจาให้ได้ผลประโยชน์ โดยชี้ให้เห็น ข้อดีของการที่เขาจะยอมอ่อนข้อให้เราสักหน่อย    และชี้ให้เห็นผลประโยชน์ของการทำการค้าร่วมกันต่อไปการเจรจาจะให้ผลดี หากว่าเรารู้จักที่จะเจรจาต่อรอง ซึ่งแน่นอน ว่าการเจรจาต่อรองนั้นจะได้เป็นผลประโยชน์ด้วยกัน และทางที่ดีเรา ควรจะตีกรอบเอาไว้ด้วยว่าแค่ไหนเราถึงจะยอมได้สุดๆ แต่หากว่าเขา ยังจะเอาแต่ประโยชน์ของเขาก็อย่าไปทำธุรกิจด้วยเลย เพราะทำธุรกิจ กับคนที่ชอบเอาเปรียบก็มีแต่เสียกับเสียจดจำข้อมูลของลูกค้าการจดจำข้อมูลของลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าประจำจะช่วยทำให้ เราขายสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น และถูกใจลูกค้า ที่สำคัญที่สุด ลูกค้า จะประทับใจในสิ่งที่เราทำ ซึ่งทำให้เขาอยากจะมาที่ร้านเราเป็นประจำ ขอยกตัวอย่างทางร้านรองเท้าก็แล้วกัน หากว่าลูกค้าคนนี้มา ซื้อสินค้า เราก็พายามจ ห่วงยางเด็ก ำว่าเขาชอบรองเท้าสไตล!หนสีไหน หรือเขา ชอบแบบไหน อาจจะจำเอาไร้ในหัว หรือว่าจดเอาไว้ก็ได้ จากนั้นเมื่อ เขามาซื้อหรือมาดูรองเท้า ก็บอกเขาถึงสไตล์ที่เขาชอบว่าเพิ่งมาใหม่ จะ ทำให้ลูกค้ารู้สึกดี และของก็ขายได้ง่ายยิ่งขึ้นนอกจากนี้การจดจำแบบที่ลูกค้าชอบ หรือสินค้าที่ลูกค้าถูกใจ ในร้าน จะช่วยทำให้เรารู้ด้วยว่าสินค้าแบบไหนเป็นสินค้าขายดี และ สินค้าแบบไหนลูกค้าไม่ชอบ จะช่วยทำให้ยอดขายของเราเพิ่มสูงขึ้นอีก ด้วยอธิบายทุกสิ่งให้พนักงานฟังห้างร้านของเราจะไม่สามารถเติบโตได้ หากว่าเราไม่สามารถที่ จะอธิบายทุกอย่างให้พนักงานฟัง เชื่อว่ารู้และเข้าใจว่าเราจะต้องทำอะไร แต่หากว่าเราไม่บอกพนักงานว่าเราต้องการจะทำอะไร สิ่งที่เราจะต้อง ทำก็จะกลายเป็นหมันไปในไม,ข้า เพราะการที่เราเข้าใจและทำอยู่คน แพยางเป่าลม  เดียวก็ไม่เป็นผลเจ้าของกิจการบางคนไม่สู้จะชอบบอกอะไรลูกน้องนัก ทำให้ ลูกน้องไม่สามารถช่วยทำสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการได้ สุดท้าย จ้างลูกน้องมาก็เหมือนจะไม่ได้จ้าง เพราะว่าตนเองไม่ไร้ใจ หรือไม,คิด ให้ทำอะไรอยู่ดี

ห่วงยางเล่นน้ำ

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558

การกระโดดทำให้ร่างกายแข็งแรง

ขอบเขตถูกสร้างขึ้นเพื่อจำกัดความพอดีที่เราเห็น สมควร แน่นอนที่ความพอดีของแต่ละบุคคลอาจไม่ เท่าเทียมกัน แต่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่อาจเกิดขึ้นจาก การเรียนรู้ในประสบการณ์ซึ่งแตกต่างกันออกไป แต่คนใน สังคมซึ่งใช้ชีวิตไปในทิศทางเดียวกันนั้น มักมีความพอดี อยู่ในขอบเขตที่ไม่ทิ้งระยะห่างกันเท่าใดมัก ความพอดีคือส่วนประกอบหนึ่ง เครื่องออกกำลังกายลดหน้าท้อง ในการใช้วิจารณญาณเพื่อเป็น หลักเกณฑในการบริหารเงินทองของแต่ละบุคคล ซึ่งเด็กๆ ที่กำลังเจริญ  เติบโตนั้นจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้จากประสบการณ์ที่เขาได้รับ โดยคุณ พ่อคุณแม่คือส่วนสำคัญในการเสริมสร้างประสบการณ์ดังกล่าวให้แก, ลูกน้อยไม่ว่าจะเป็น การใช้จ่ายในเรื่องของการดำรงชีพขั้นพื้นฐาน เช่น การใช้ บริการรถประจำทางแทนการขึ้นรถแท็กซี่ หรือขับรถไปคันเดียวหากเรา ต้องการไปในจุดหมายเดียวกันพาลูกๆ ไปซ็อปปิงด้วยเสมอๆ สอนให้เขาได้เรียนรู้ถึงการ เลือกซื้อสินค้า ว่าบางครั้งของแพงก็ไม่ควรค่ากับการจ่ายมากนัก 'รเกใ'ห้ ลูกๆ ได้ลองใช้วิจารณญาณของตนเองบ่อยครั้งขึ้น เพื่อประสิทธิภาพใน การคิดด้วยเหตุผลอันสมควร ซึ่งประสบการณ์จะสามารถสอนเขาได้ดี กว่าการบอกกล่าวดักเตือ เมื่อลูกๆ เริ่มเติบโตจนสามารถเข้าลังคมใหม่ที่โรงเรียนได้ แล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรให้โอกาสกับลูกในเรื่องของการบริหารเงินทอง  speedrope ของตนเอง เริ่มต้นจากการให้เงินเป็นรายวัน แล้วจึงค่อยๆ แกให้เขา บริหารการเงินของตนเองเป็นรายสัปดาห์และรายเดือนต่อไป ขึ้นอยู่กับ การเรียนรู้ปรับตัวของลูกๆ ที่คุณพ่อคุณแม่ ต้องพยายามลังเกตว่าลูกๆ สามารถลัดการกับเงินก้อนของเขาอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร และ มีการพัฒนาจากประสบการณ์มากน้อยเพียงไร แรกๆ คุณพ่อคุณแม่ อาจต้องสอดล่องพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด และให้คำแนะนำแก่ลูกๆ ม่ต้องกังวลที่ในครั้งแรกถ้าหากเขากลับใช้เงินก้อนแรกที่ได้รับจนหมด เกลี้ยง คอยดูแลอยู่ห่างๆ และให้ความช่วยเหลือแต่ควรอบรมให้เขา ทำความเข้าใจ ว่าในครั้งต่อไปหากเขาบริหารเงินไม่พอดีคุณพ่อคุณแม่ จะไม่ให้เงินเพิ่มอีก ด้วยเหตุผลไม่ใช่ด้วยอารมณ์ตำหนิสิ่งเหล่านี้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวของเขาเอง หากคุณ พ่อคุณแม่พยายามให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในประสบการณ์ดังกล่าว หรืออธิบายควบคู่ไปกับการกระทำทุกครั้งให้เขาเข้าใจว่าทำไมเรา ไม่เลือกทำตามใจหรือตามความสะดวกสบายเป็นหลักแาเHชุพ ลก่อนควักกร:เป่าแน่นอนอย่างยิ่งที่ว่าคนเราควรมีเหตุมีผลในการ คิด พูด ทำ และที่แน่นอนที่สุดคุณพ่อคุณแม่คงไม่อยาก  อุปกรณ์ฟิตเนส ให้ลูกๆ เติบโตมาเป็นคนซึ่งไร้เหตุผลทำอะไรตามใจตัว เองจนเกินงาม ในการบริหารเงินทองในกระเป๋าก็เช่นกัน หากเราไม่เคยคิดหาเหตุผลใดๆ ก่อนควักเงินจ่าย..แล้วก็ จ่ายตามความอยากที,พราเพรื่อแล้วล่ะก็ ผลตามมาคงมีแต่จนแล้วก็จน เช่นกัน

เชือกกระโดด

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558

เคล็บลับการดูแลผิวสวย

เคล็ดลับง่ายๆหลีกเลี่ยงการออกกำล้งกายในชั่วโมงเร่งด่วน โดยเฉพาะในตอน เช้าและตอนเย็นซึ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วน ถ้าต้องการออกกำลังกายในช่วงเวลาดัง กล่าว ก็ให้อยู่ห่างจากถนน เพื่อเลี่ยงการเผชิญหน้ากับมลพิษ เรือยางpvc โดยตรเช็ดหรือล้างพิษออก มลพิษหรือสารพิษต่างๆ อาจเกาะติดบน เสื้อผ้าที่สวมใล่ หรืออาจติดมากับผิวหนังตอนออกกำลังกาย ดังนั้นควรเปลี่ยน เสื้อผ้าและอาบนํ้าหลังจากออกกำลังกายในทันที หากไม่สามารถอาบนํ้าได้กิ ควรเช็ดตัวให้สะอาด ตรวจสอบดัชนีมลพิษ ควรตรวจสอบพยากรณ์ระดับมลพิษทาง อากาศจากสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะ ช่วงที่มีแนวโน้มว่าจะมีมลพิษสูงออกกำลัวขจัดลารน]บสารพิษสามารถแทรกซึมเข้ายู่ร่างกายได้มากกว่าหนึ่งทาง และการกำจัด ก็มีมากกว่าหนึ่งวิธีเช่นกัน หนึ่งในการขจัดสารพิษที่ได้ผลมากที่สุดคือ การออก กำลังกาย โดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบง่ายๆผู้เชี่ยวชาญส,วนใหญ่เห็นพ้องกันว่า ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดไม่ได้มาจากการ ออกกำลังกายเพียงชนิดเดียว แต่เกิดจากการออกกำลังกายหลายประ๓ท ไม่เพียงสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายเท่านั้น แต่ยังสามารถหยุด อาการเบื่อหน่ายที่อาจก่อตัวขึ้น กิจกรรมทางกายควรเป็นสิ่งที่สนุกสนานและ น่าสนใจ เพราะร่างกายตอบสนอง1ใต้ดีที่สุด กล้ามเนื้อก็จะได้รับการกระตุ้น อย่างหลากหลายด้วยเช่นกันวิธีล้างพิษจากการออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุด จะผสมผสานกัน ระหว่างการออกกำลังกายแบบแอโรบิก ซึ่งช่วยเผาผลาญไขมัน การ'รกความ แข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อ และการยืดกล้ามเนื้อที่กระตุ้นอารมณ์ต่างๆการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมที่หลากหลายจะสร้างความสมดุลในการ ล้างพิษและครอบคลุมร่างกายทุกส่ว เรือยางลำใหญ่ น ควรปฏิบัติตามแผนล้างพิษ 7 วันที่ระบุ ไว้ในแผน ได้แก่ การออกกำลังกายเป็นเวลา 30 นาที และการกระตุ้นหัวใจด้วย การเดิน ปันจักรยาน และ1ว่ายนํ้าส,วนการกระโดดบนแทมโพลีน เป็นการออกกำลังกายที่ช่วยล้างพิษ กระตุ้นหัวใจและหลอดเลือดหัวใจนอกจากนื้ยังสามารถออกกำลังกายด้วยโยคะ หรือการยืดหยุ่น เพื่อ สร้างความสมดุลให้กับส่วนต่างๆ ของร่างกายการออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ควรจำกัดอยู่เพียง 2-3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ เพื่อให้กล้ามเนื้อมีโอกาสพักผ่อนและซ่อมแซมตัวเองนอกจากนื้ยังสามารถแบ่งการออกกำลังกายที่กำหนดไว้ 30 นาที ให้ แยกย่อยเป็นครั้งละ 15 นาทีโดยทำ 2 ครั้ง หรือแยกย่อยครั้งละ 10 นาทีโดยทำ 3 ครั้งก็ได้ตามความเหมาะสมการออกกำลังกายที่หักโหมมากเกินไปจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ หาก รู้สึกไม่สบายหรือมีไฃ้ก็ควรหยุด หรือมีข้อสงลัยด้านความปลอดภัยในการออก กำลังกายก็ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแพนล้า;เพับกายใน 7 วันควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนีในแต่ละวัน และควรหยุดออกกำลัง กาย หากรู้สึกว่าไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกายวันที่ 1ออกกำลังกายกระตุ้นหัวใจเบาๆ ตามชอบ (เซ่น เดิน ปันจักรยาน หรือ ว่ายนํ้า) ประมาณ 25 นาทีแกโยคะที่ช่วยชำระร่างกายวัน ที่ 2 เรือยางสูบลม อบอุ่นร่างกายด้วยการออกกำลังกายกระตุ้นหัวใจประมาณ 5 นาทีแผนสร้างความแข็งแรงเพื่อล้างพิษออกกำลังกายเบาๆ เพื่อผ่อนคลายร่างกายลง 5 นาทีกระดุ้นหัวใจด้วยการสืบเทวัน ที่ 3อบอุ่นร่างกายด้วยการออกกำลังกายกระตุ้นหัวใจประมาณ 5 นาทีแผนสร้างความแข็งแรงเพื่อล้างพิษออกกำลังกายเบาๆ เพื่อผ่อนคลายร่างกายลง 5 นาที

เรือยาง

วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558

เด็กๆที่ชอบออกกำลังกายจะมีเรือยางที่แข็งแรงกว่าเด็กคนอื่น

สำหรับเด็กๆ นั้น เวลาของเด็กเป็นเวลาที่ดูเหมือนจะเหลือยาว กว่าผู้ใหญ่มากนัก เด็กๆ บางคนจึงไม,รู้สึกเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง เลย หากเปรียบเทียบก็เหมือนเวลาที,จะล่งการบ้าน ล่งรายงาน หรือจะ สอบนั่นเอง ซึ่งหากไม่ใกล้วันล่ง หรือใกล้วันสอบก็จะไม่เห็นค่า เรือยางpvc  แต่พอ ใกล้วันล่งงาน หรือใกล้วันสอบ ก็ต่างตาลีตาเหลือก รีบเผาให้งานเสร็จ ทันล่งครู หรือเร่งอ่านหนังลือสอบให้ทันวันสอบ บางคนเร่งอ่านหนังสือ 3 วันก่อนสอบ เช่น สอบวันจันทร์ ก็อ่านศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ทั้งๆ ที่ บางวิชานั้น ต้องอ่านทบทวน ทำความเข้าใจไปเรื่อยๆ เป็นเดือน บาง วิชาก็ต้องใช้เวลาหลายเดือน เช่นวิชาภาษาอังกฤษ ที่ต้องอาศัยการ คาๆ นี้ควรจะพูดให้ลูกฟังบ่อยๆ จนเขารู้สึกได้เองภายใน จิตใจ เพราะการกระทำที่สุจ่ริตนั้น มีความหมายถึง ความชื่อตรงใน จิตใจ ไม่เป็นคนที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เป็นความประพฤติที่ชอบ ซึ่งการกระทำที่สุจริตและเป็นการกระทำที่ดี ย่อมนำมาซึ่งเกียรติยศสำหรับเด็กๆ นั้น พวกเขาอาจจะยังไม่เข้าใจคำว่าเกียรติยศ มากนัก เด็กๆ อาจอยากได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆ เช่นอยากให้ เพื่อนยกย่อง หรืออยากให้พ่อแม่ ครูอาจารย์ชื่นชม ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้ นี้เอง นำมาซึ่งเกียรติยศในขั้นพื้นฐาน ถ้าเด็กทำดีและได้รับการยกย่อง แต่ในทางตรงกันข้าม หากเด็กทำไม่ดืและเสแสร้งจนผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆ ยกย่อง เด็กอาจเข้าใจว่าการกระทำที่ไม่ดีสามารถนำมาซึ่งการชื่นซม และเกียรติยศได้แต่ในความเป็นจริงนั้น เกียรติยศที่มาจากการกระทำผิด หรือ เสแสร้งให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นการกระทำที่ดี  เรือยางสูบลม คือเกียรติยศจอมปลอม ไม่ใช่ของจริง และการกระทำทุจริตย่อมทำให้ผู้คนสาปแช่งในภายหลัง ได้ ซึ่งตัวอย่างเช่นนี้ก็มีเกิดขั้นมากมาย เช่น บรรดานักการเมือง ที่แสร้ง ทำตัวเป็นวีรบุรุษ เป็นคนดี เป็นอัศวิน แต่พอนานเข้า มีการตรวจสอบ เกิดขึ้น ก็ปรากฏว่า วีรบุรุษจอมปลอมเหล่านั้น ได้เผยโฉมหน้าของการ กระทำทุจริตขั้นมา ซึ่งกลายเป็นคนไร้เกียรติ ไร้คักดิ้ศรื และมีแต่คนรุม ประณามต่อว่า ดังนั้นแล้วคนเราทุกคนควรมีการกระทำที่ซื่อตรง สุจริต เพื่อที่จะได้นำมาซึ่งเกียรติยศที่แท้จริง และมีความสุข สงบในชีวิต ซึมซับทีละน้อย จากที่ไม่รู้เรื่องเลย จะมาอ่านให้เข้าใจภายใน 2-3 วัน คงเป็นไปไม่ได้ชีวิตก็เช่นเดียวกัน บางคนมารู้ตัวตอนอายุมากเสียแล้ว ก็ถือว่า สายแล้ว แต่หากมองในแง่ของการล้ชีวิต “จุดจบนั้น ไม่เท่าได้กระทำ” ก็ฃอให้ทุกคนคิดเสียว่า ไม่มีอะไรสายไป ขอเพียงให้ได้ทำอย่างเต็มที่ก็มี ความสุขแล้ว จุดเล้นชัยนั้น ไม่สำคัญ เรือยางไวนิล  ไม่มันเท่าได้ลุยอย่างเต็มที่หรอก ตังนั้นถ้าเราคิดได้ตั้งแต่เรายังมีเวลา หรือยังเด็ก ก็จงเร่งกระทำสิ่งที่ อยากทำซะ อย่าคิดว่า ยังเหลือเวลาอีกเยอะ ไม่จริงหรอก รู้ไหมว่า อะไร เอ่ยที,เร็วที่สุดในโลก หากมองในแง่สัจธรรมนะ ไม,ใช่วิทยาศาสตร์ “เวลา” ไงล่ะครับ

เรือยาง