วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

อุปกรณ์เครื่องไล่สัตว์ไม่พึงประสงค์ด้วยคลื่นไฟฟ้า

ข้อมูลดังกล่าวหากคุณผู้อ่านทราบแล้วก็ยังเฉย ๆ หรือไม่สนใจ เพราะไม่คิดว่ามีความสำคัญอย่างไร ข้อมูลนี้ก็'จะถูกมอง1ข้าม และถูก ทิ้งไปอย่างไม่มีความหมายแต่สำหรับ ปีซอส นี่คือข้อมูลชั้นดีและ ’‘อย่างดี' เครื่องไล่นกนำเข้า ที่สามารถ สร้างโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่ยังไม่มีใครคิดค้นขึ้นให้เกิดขึ้นได้เมื่อรู้ว่าตนเองจะทำธุรกิจ '‘อะไร" ผ่านอินเตอร์เน็ต แต่ไม่รู้ว่า '‘จะขายอะไร' และ '‘อะไรสมควรขาย' ปีซอส จึงเริ่มลงมีอพัฒนา แผนงาน ด้วยการเขืยนรายชื่อสินค้า หรือการบริการต่างๆ มากมาย ที่ลามารถทำการชื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทำให้เขาได้รู้ว่าสินค้าที่สามารถเสนอชื้อ-ขาย ผ่านทางอินเตอร์- เน็ตนั้นมีมากมายมหาศาลและไม่มีขอบเขต ไม่ว่าจะเปีนสินค้ามีอหนึ่ง มือสอง มีอสาม มีอลี่ สินค้าแปลกๆ ที่คนขายต้องการขายเผื่อคนชื้อ ต้องการชื้อ และอิกมากมายนับไม่ถ้วนเพียงแต่ใครจะดึงดูดให้ผู้ซื้อ ผู้ขาย มาทำการซื้อ มาเปิดตลาด ปิดการขาย รวบรวมสินค้าเหล่านี้มาไว้ในที่เดียว เอาไว้เป็น ''ตลาดออนไลน" ไค้ก่อนคนอื่นเท่านั้น เพราะเมื่อ บีซอส เห็นโอกาสเช่นนี้ ก็ใช่ว่าคนอื่นๆ จะไม่เห็น


เครื่องไล่นกพิราบ
 และอีกไม่นานอาจจะบีผู้ที่คิดเหมือนเขา ซึ่งอาจจะมืทุนมากกว่า มืความ พร้อมมากกว่า ลามารถทำธุรกิจออนไลน์ลักษณะนี้ให้เกิดขึ้นจริง และ 'อาจทำได้ดีกว่าเขา'เมื่อโอกาสรออยู่แล้ว ขายหนุ่มวัย 30 ปีคนนี้ United Nations  จึงริบคว้าโอกาส นั้นไว้ ด้วยการทำการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย อาทิระบบแผนงาน ระบบการชื้อการขาย การวางเงื่อนไขทางธุรกรรมการเงิน หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งทำการวิจัยถึงรายขื่อที่จะลามารถจดจำได้ ง่ายและเป็นที่ติดปาก หากมืการนำขื่อนั้นมาใช้เป็นขื่อของธุรกิจลามเดือนต่อมาเมื่อมืความพร้อมเต็มที่ กรงดักนก  รวมทั้งพิจารณาถึงความ สำเร็จที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน บีซอส จึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง รองประธานอาวุโสของบริษัทการลงทุนแห่งหนึ่งในย่านวอลสตริท แล้ว ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่ซีแอตเทิล เพื่อเปิดสำนักงานที่โรงรถในบ้านใช่แล้ว! นี่คิอจุดกำเนิดของร้านขายปลีกออกไลนัที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งผู้คนเก็อบทั่วโลกรู้จักกันดี โดยมืเงินหมุนเวียนของผู้เช้าทำธุรกรรม ชื้อขายในแต่ละวันเป็นจำนวนมหาศาล ในชื่อ ’'อเมซอน ดอท คอม' (amazon.com) ทีมจุดเริมต้น ในการทำธุรกิจคือ '‘โรงรถ' ของชายผู้เห็นโอกาสทางธุรกิจ ที่คนอื่น มองไม่เห็น หริอเห็นแล้วแต่ไม่สนใจ อย่างไรก็ตาม บีซอส เคยให้ สัมภาษณ์ผ่านลื่อต่างประเทศแห่งหนึ่งเอาไว้ว่า'‘แม้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของความคิดที่ถูกต้อง ที่คิ สร้างสรรค์ เป็นเรื่องง่าย และเป็นเรื่องของจังหวะที่คิ รวมถึงการหาโอกาส ที่คนอี่นมองข้าม หรือยังไม่ม้คนเห็น  มาสร้างให้เกิดเป็นรุรกิจที่จับต้อง ไต้จริง ซึ่งพูดไปแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายๆ แต่การนำไปปฏิบ้ตนี่สิเป็น เรื่องยาก'ดังนั้นหากคุณค้นพบโอกาสทางธุรกิจที่คนอื่นมองไม่เห็น ซึ่ง เปีนกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ แต่ถ้าหากคุณเห็นแล้วดันไม่ริบคว้า ไว้ ไม่นำไปปฏิบัติให้เปีนจริง ขายเครื่องไล่นก คุณก็อาจจะพลาดโอกาสในการสร้าง ธุรกิจที่จะทำให้คุณรารวยไปไต้ตลอดชาติอย่างน่าเสียดาย

เครื่องไล่นก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น