วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

ผลิตภัณฑ์ไล่หนูที่มีประสิทธฺภาพสูงราคาย่อมเยา

หลายครั้งที่เรื่องราวความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ มักจะมีการเริ่มต้นมาจากความกล้าได้กล้าเสีย โดยเฉพาะการกล้าที่จะ " เสี่ยง'' เพราะการทำธุรกิจทุกอย่าง ไม่มืใครสามารถรู้ได้ว่าจะประสบ ความสำเร็จหรือล้มเหลวหากคุณผู้อ่านไปถามเหตุผลที่นักธุรกิจจำนวนมาก ซึ่งเสือกที่ จะ "เสี่ยง" ในการทำธุรกิจ คำตอบที่ได้รับ ก็อาจจะเป็นว่าเพราะ นักธุรกิจเหล่านั้นมองเห็นความรุ่งเรือง หรืออนาคตของสี่งที่คุ้มค่าที่ น่าเสี่ยงรออยู่นั่นอาจจะเป็นวิสัยทัศน์ เป็นความเชื่อ หรือเป็นเซ็นสั (Sense) บางอย่างที่นักธุรกิจคนนั้นมีและมองเห็น แต่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็น ซึ่ง ตัวอย่างของนักธุรกิจเหล่านั้นที่ประสบความสำเร็จจากการเสี่ยง ก็มีให้ เห็นอยู่มากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ โรคฉี่หนู  โทนี เพ่อร์นันเดสหนุ่มใหญ่ชาวมาเลเซียราวปีพ.ศ. 2544 เพ่อร์นันเดส ตัดสินใจทิ้งตำแหน่งใหญ่โต ทันหลังให้เงินตอบแทนที่ได้ในแต่ละปีอย่างมหาศาล ด้วยการลาออก จากการเป็น "รองประธานวอร่เนอร์ มิวสิคกรุ๊ป" ประจำเอเชียตะวันออก and World Health Day เฉียงใต้ เพื่อเข้าร่วมหุ้นกับนักธุรกิจอืกสามคนชื้อหุ้น "แอร์เอเชีย" สายการบินของมาเลเซีย ซึ่งขณะนั้นกิจการกำลังยํ่าแย่!ผู้อยู่ในแวดวงธุรกิจระดับแนวหน้าของมาเลเซีย หรือผู้ที่รู้'จัก กับ เฟอรืนันเดล ตางพากันส่ายหัวและงุนงงสงสัย ว่าทำไมจึงทิ้งซีวิตที่ มั่นคง หันมาหาเรื่องเดือดร้อน และอาจจะต้องพบกับความล้มเหลวจาก ลายการบินที่กำลังขาดลภาพคล่องสำหรับ เพ่อร์นันเดส คำตอบของการตัดสินใจเลือกเล้นทาง ธุรกิจที่สุดแสนจะเสี่ยงเข่นนี้ ก็เพราะเขารทัศนคติต่อผลการวิจัยที่ว่า ตลาดการบินยังกว้างอยู่ผู้คนขาวมาเลเซีย และขาวเอเชียจำนวนนับล้านๆ คน ต่างต้อง โดยสารเครื่องบินเพื่อความสะดวกรวดเร็วกันทั้งนั้นทว่าคนนับล้านเหล่านื้ไม่สามารถโดยสารเครื่องปีนได้ เพราะตั๋ว เครื่องปีนมีราคาแพงเกินไป แต่หากมีสายการปีนราคาถูกเกิดขึ้นก็จะ สามารถทำให้คนนับล้านหันมาใช้บริการได้อย่าง คลื่นสัญญาณไล่หนู แน่นอนเมื่อมีความเชื่อมั่น และคิดว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ ได้อย่างมหาศาล โดยไม่ต้องมีทุนหนามากมาย ไม่ต้องมีสายสัมพันธ์ กับนักการเมือง เพ่อร์นันเดสจึงพร้อมที่จะเสี่ยง โดยมีเป้าหมายสำคัญ ดือให้แอ'รเอเชียกลายเป้นลายการบินต้นทุนตาขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ด้วยการใช้หลักการบริหาร มาผสมผสานกับกลยุทธ์ทางการตลาดหลาย อย่าง เข่น การกำหนดอัตราค่าโดยลารในราคาประหยัด ด้วยการลด ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้มารองรับส่วนต่างที่ขาดหายไป จากการขายค่าโดยสารในราคาถูกมีการบริหารองค์กรอย่างเปิดเผยยกเลิกการให้โบนัสนักบินด้วยการใช้ระบบนำเอาความดีความ ชอบมาคำนวณโบนัส เพราะเห็นว่าทุกคนก็ทำงานเหมือนกัน จึงต้อง มีส่วน 'ร่วม' ในการพัฒนาองค์กร และ 'รับ' ผลตอบแทนที่องค์กร ควรให้อย่างเท่าๆ กันแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ “ความกล้าเลี่ยง" ของ เครื่องดักหนู  เฟอร์นันเดล ที่ แสดงออกมาผ่านบุคลิกของเขา นั่นก็คือการเป็น CEO ที่ไม่นั่งรอคอย รายงาน หริอรอเช้าประชุมเพื่อทราบปัญหา แต่กล้าลงมาดูปัญหาด้วย ตัวเอง ด้วยการคลุกคลีกับพนักงานรวมทั้งกล้าที่จะวางหลักเกณฑ์ไว้ว่า คนทำงานในแอร์เอเชียทุกคน แม้แต่พนักงานระตับล่าง สามารถวิจารณ์ปัญหาเพื่อปรับปรุงบริษัทต่อ ตัวเขาได้โดยตรง จึงทำให้เขาได้เห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างครอบคลุม ทั่วถึงเพราะหากผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือเจ้านายระดับสูงมัวอยู่แต่ใน ห้องทำงาน ก็จะไม่รู้อะไรเกิดขึ้นทั้งในและนอกองค์กรอย่างทัน

เครื่องไล่หนู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น