วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558

เคล็บลับการดูแลผิวสวย

เคล็ดลับง่ายๆหลีกเลี่ยงการออกกำล้งกายในชั่วโมงเร่งด่วน โดยเฉพาะในตอน เช้าและตอนเย็นซึ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วน ถ้าต้องการออกกำลังกายในช่วงเวลาดัง กล่าว ก็ให้อยู่ห่างจากถนน เพื่อเลี่ยงการเผชิญหน้ากับมลพิษ เรือยางpvc โดยตรเช็ดหรือล้างพิษออก มลพิษหรือสารพิษต่างๆ อาจเกาะติดบน เสื้อผ้าที่สวมใล่ หรืออาจติดมากับผิวหนังตอนออกกำลังกาย ดังนั้นควรเปลี่ยน เสื้อผ้าและอาบนํ้าหลังจากออกกำลังกายในทันที หากไม่สามารถอาบนํ้าได้กิ ควรเช็ดตัวให้สะอาด ตรวจสอบดัชนีมลพิษ ควรตรวจสอบพยากรณ์ระดับมลพิษทาง อากาศจากสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะ ช่วงที่มีแนวโน้มว่าจะมีมลพิษสูงออกกำลัวขจัดลารน]บสารพิษสามารถแทรกซึมเข้ายู่ร่างกายได้มากกว่าหนึ่งทาง และการกำจัด ก็มีมากกว่าหนึ่งวิธีเช่นกัน หนึ่งในการขจัดสารพิษที่ได้ผลมากที่สุดคือ การออก กำลังกาย โดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบง่ายๆผู้เชี่ยวชาญส,วนใหญ่เห็นพ้องกันว่า ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดไม่ได้มาจากการ ออกกำลังกายเพียงชนิดเดียว แต่เกิดจากการออกกำลังกายหลายประ๓ท ไม่เพียงสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายเท่านั้น แต่ยังสามารถหยุด อาการเบื่อหน่ายที่อาจก่อตัวขึ้น กิจกรรมทางกายควรเป็นสิ่งที่สนุกสนานและ น่าสนใจ เพราะร่างกายตอบสนอง1ใต้ดีที่สุด กล้ามเนื้อก็จะได้รับการกระตุ้น อย่างหลากหลายด้วยเช่นกันวิธีล้างพิษจากการออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุด จะผสมผสานกัน ระหว่างการออกกำลังกายแบบแอโรบิก ซึ่งช่วยเผาผลาญไขมัน การ'รกความ แข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อ และการยืดกล้ามเนื้อที่กระตุ้นอารมณ์ต่างๆการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมที่หลากหลายจะสร้างความสมดุลในการ ล้างพิษและครอบคลุมร่างกายทุกส่ว เรือยางลำใหญ่ น ควรปฏิบัติตามแผนล้างพิษ 7 วันที่ระบุ ไว้ในแผน ได้แก่ การออกกำลังกายเป็นเวลา 30 นาที และการกระตุ้นหัวใจด้วย การเดิน ปันจักรยาน และ1ว่ายนํ้าส,วนการกระโดดบนแทมโพลีน เป็นการออกกำลังกายที่ช่วยล้างพิษ กระตุ้นหัวใจและหลอดเลือดหัวใจนอกจากนื้ยังสามารถออกกำลังกายด้วยโยคะ หรือการยืดหยุ่น เพื่อ สร้างความสมดุลให้กับส่วนต่างๆ ของร่างกายการออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ควรจำกัดอยู่เพียง 2-3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ เพื่อให้กล้ามเนื้อมีโอกาสพักผ่อนและซ่อมแซมตัวเองนอกจากนื้ยังสามารถแบ่งการออกกำลังกายที่กำหนดไว้ 30 นาที ให้ แยกย่อยเป็นครั้งละ 15 นาทีโดยทำ 2 ครั้ง หรือแยกย่อยครั้งละ 10 นาทีโดยทำ 3 ครั้งก็ได้ตามความเหมาะสมการออกกำลังกายที่หักโหมมากเกินไปจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ หาก รู้สึกไม่สบายหรือมีไฃ้ก็ควรหยุด หรือมีข้อสงลัยด้านความปลอดภัยในการออก กำลังกายก็ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแพนล้า;เพับกายใน 7 วันควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนีในแต่ละวัน และควรหยุดออกกำลัง กาย หากรู้สึกว่าไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกายวันที่ 1ออกกำลังกายกระตุ้นหัวใจเบาๆ ตามชอบ (เซ่น เดิน ปันจักรยาน หรือ ว่ายนํ้า) ประมาณ 25 นาทีแกโยคะที่ช่วยชำระร่างกายวัน ที่ 2 เรือยางสูบลม อบอุ่นร่างกายด้วยการออกกำลังกายกระตุ้นหัวใจประมาณ 5 นาทีแผนสร้างความแข็งแรงเพื่อล้างพิษออกกำลังกายเบาๆ เพื่อผ่อนคลายร่างกายลง 5 นาทีกระดุ้นหัวใจด้วยการสืบเทวัน ที่ 3อบอุ่นร่างกายด้วยการออกกำลังกายกระตุ้นหัวใจประมาณ 5 นาทีแผนสร้างความแข็งแรงเพื่อล้างพิษออกกำลังกายเบาๆ เพื่อผ่อนคลายร่างกายลง 5 นาที

เรือยาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น