วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558

การกระโดดทำให้ร่างกายแข็งแรง

ขอบเขตถูกสร้างขึ้นเพื่อจำกัดความพอดีที่เราเห็น สมควร แน่นอนที่ความพอดีของแต่ละบุคคลอาจไม่ เท่าเทียมกัน แต่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่อาจเกิดขึ้นจาก การเรียนรู้ในประสบการณ์ซึ่งแตกต่างกันออกไป แต่คนใน สังคมซึ่งใช้ชีวิตไปในทิศทางเดียวกันนั้น มักมีความพอดี อยู่ในขอบเขตที่ไม่ทิ้งระยะห่างกันเท่าใดมัก ความพอดีคือส่วนประกอบหนึ่ง เครื่องออกกำลังกายลดหน้าท้อง ในการใช้วิจารณญาณเพื่อเป็น หลักเกณฑในการบริหารเงินทองของแต่ละบุคคล ซึ่งเด็กๆ ที่กำลังเจริญ  เติบโตนั้นจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้จากประสบการณ์ที่เขาได้รับ โดยคุณ พ่อคุณแม่คือส่วนสำคัญในการเสริมสร้างประสบการณ์ดังกล่าวให้แก, ลูกน้อยไม่ว่าจะเป็น การใช้จ่ายในเรื่องของการดำรงชีพขั้นพื้นฐาน เช่น การใช้ บริการรถประจำทางแทนการขึ้นรถแท็กซี่ หรือขับรถไปคันเดียวหากเรา ต้องการไปในจุดหมายเดียวกันพาลูกๆ ไปซ็อปปิงด้วยเสมอๆ สอนให้เขาได้เรียนรู้ถึงการ เลือกซื้อสินค้า ว่าบางครั้งของแพงก็ไม่ควรค่ากับการจ่ายมากนัก 'รเกใ'ห้ ลูกๆ ได้ลองใช้วิจารณญาณของตนเองบ่อยครั้งขึ้น เพื่อประสิทธิภาพใน การคิดด้วยเหตุผลอันสมควร ซึ่งประสบการณ์จะสามารถสอนเขาได้ดี กว่าการบอกกล่าวดักเตือ เมื่อลูกๆ เริ่มเติบโตจนสามารถเข้าลังคมใหม่ที่โรงเรียนได้ แล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรให้โอกาสกับลูกในเรื่องของการบริหารเงินทอง  speedrope ของตนเอง เริ่มต้นจากการให้เงินเป็นรายวัน แล้วจึงค่อยๆ แกให้เขา บริหารการเงินของตนเองเป็นรายสัปดาห์และรายเดือนต่อไป ขึ้นอยู่กับ การเรียนรู้ปรับตัวของลูกๆ ที่คุณพ่อคุณแม่ ต้องพยายามลังเกตว่าลูกๆ สามารถลัดการกับเงินก้อนของเขาอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร และ มีการพัฒนาจากประสบการณ์มากน้อยเพียงไร แรกๆ คุณพ่อคุณแม่ อาจต้องสอดล่องพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด และให้คำแนะนำแก่ลูกๆ ม่ต้องกังวลที่ในครั้งแรกถ้าหากเขากลับใช้เงินก้อนแรกที่ได้รับจนหมด เกลี้ยง คอยดูแลอยู่ห่างๆ และให้ความช่วยเหลือแต่ควรอบรมให้เขา ทำความเข้าใจ ว่าในครั้งต่อไปหากเขาบริหารเงินไม่พอดีคุณพ่อคุณแม่ จะไม่ให้เงินเพิ่มอีก ด้วยเหตุผลไม่ใช่ด้วยอารมณ์ตำหนิสิ่งเหล่านี้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวของเขาเอง หากคุณ พ่อคุณแม่พยายามให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในประสบการณ์ดังกล่าว หรืออธิบายควบคู่ไปกับการกระทำทุกครั้งให้เขาเข้าใจว่าทำไมเรา ไม่เลือกทำตามใจหรือตามความสะดวกสบายเป็นหลักแาเHชุพ ลก่อนควักกร:เป่าแน่นอนอย่างยิ่งที่ว่าคนเราควรมีเหตุมีผลในการ คิด พูด ทำ และที่แน่นอนที่สุดคุณพ่อคุณแม่คงไม่อยาก  อุปกรณ์ฟิตเนส ให้ลูกๆ เติบโตมาเป็นคนซึ่งไร้เหตุผลทำอะไรตามใจตัว เองจนเกินงาม ในการบริหารเงินทองในกระเป๋าก็เช่นกัน หากเราไม่เคยคิดหาเหตุผลใดๆ ก่อนควักเงินจ่าย..แล้วก็ จ่ายตามความอยากที,พราเพรื่อแล้วล่ะก็ ผลตามมาคงมีแต่จนแล้วก็จน เช่นกัน

เชือกกระโดด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น